Illustreret danmarkshistorie gennem 150 år på lager i Den Gamle By

31. maj 2022

I det bagerste hjørne af Den Gamle Bys magasin ligger 300.000 originale bladtegninger på hylderne sorteret i papæsker efter navnet på tegneren.

Bladtegnernes fortolkning af begivenheder i moderne danmarkshistorie er indsamlet af Dansk Museum for Bladtegning.

I magasinet i Aarhus opbevares genstandene i princippet til evig tid, og det er ikke usædvanligt at de ligger på lager i 50 år eller mere, før fx en forsker viser interesse for at undersøge genstanden, eller der er brug for den til en udstilling. Derfor taler man ikke om hastighed i plukkeprocessen som på mange andre lagre.

Selvom pladsen skal udnyttes effektivt, er det ikke nok til at kigge på automatiserede indretningsløsninger som fx en lagerautomat. Det vigtigste er at tegningerne ligger på stabile reoler, der kan udnytte loftshøjden og monteres med ekstra hylder sat ind med lille afstand.

”Vi har stort set altid købt reoler hos Hans Schourup. Vi kender jer, vi kender jeres ting, og vi har haft et godt samarbejde. Det er vi tilfredse med.” Erik Bjerre Fisker, Bygningsarkæolog og samlingskoordinator i Den Gamle By

Erik Bjerre Fisker har selv fundet frem til hvilken type reol, der passede bedst til opgaven, og han har beregnet hvor mange hyldemeter, der var brug for til opmagasinering af illustrationerne. Reolerne er bygget helt op til kip i 5 meters højde med fag i forskellig højde.

Opgave:
Levering og montering af lagerreoler op til 5 meters højde med knap 400 hylder.

Den Gamle By lagerreoler Meta Clip
Erik Bjerre Fisker, Bygningsarkæolog og samlingskoordinator i Den Gamle By

 

Lagerreoler Meta Clip Den Gamle By
Lagerreolernes opbygning følger taghældningen, og det giver god udnyttelse af loftshøjden

 

Den Gamle By lagerreoler Meta Clip
Samlingen på 300.000 originale bladtegninger ligger fordelt på ca. 400 hylder

 

Den Gamle By lagerreoler Meta Clip
Stigebeskyttere sikrer reolerne mod påkørselsskader

 

 

Læderiet lagerreol meta clip Hans Schourup

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH