Brandsikring af lagerautomater

I samarbejde med Fire Eater A/S tilbyder vi brandsikring med Inergen

Inergen er en effektiv brandsikring, der forebygger brandskader, og du undgår følgeskader fra slukningsvand eller skum.

Opstår der en brand aktiveres Inergen-anlægget automatisk og slukker branden typisk indenfor 40 sekunder og forhindrer samtidig genantændelse.
Branden slukkes ved at Inergen sænker iltniveauet i det beskyttede område fra 20,9 % til mellem 12-15 %.

Det lave iltniveau kvæler ilden, før den udvikler sig.


Miljøvenlig og uden kemikalier

Inergen består af 100 % naturlige luftarter, som er i atmosfæren (nitrogen 52 %, argon 40 % og kuldioxid 8 %). Derfor påvirker det ikke miljøet, når et anlæg bliver aktiveret. Der er ingen brug af kemikalier, drivhuseffekten er nul, og der er ingen påvirkning af ozonlaget.

Det er helt uskadeligt for mennesker at opholde sig i et rum, hvor et Inergen-anlæg bliver aktiveret*.
*Vurderet af Rigshospitalet og Arbejdstilsynet

Med Inergen undgår du følgeskader på bygning, interiør, lager, data- og procesudstyr m.m.:

Her ville vi gerne vise dig en video!

For at se den skal du acceptere marketing-cookies

I videoen herunder vises det hvordan ilden hurtigt bliver kvalt, når Inergen sænker iltniveauet:


Men hvorfor ikke bare vælge et almindeligt sprinkleranlæg?

Et anlæg med sprinklere bliver ofte valgt, men overvej hvilke konsekvenser det har for rummet og ikke mindst indholdet i rummet, når det aktiveres.
Et sprinkleranlæg aktiveres relativt sent i et brandforløb, da det aktiveres pga. varme, så er skaderne kan allerede være store.

Generelt har sprinkleranlæg en virkningsgrad på ca 90 %, det vil sige, at det kun virker efter hensigten 9 ud af 10 gange.
Der er relativt mange ting, som kan gå galt i et sprinkleranlæg. For eksempel at pumpen ikke starter, der er ikke tilstrækkelig vandforsyning, vandet har stået i rørene i årevis, og det har forårsaget tæring, og vandet er blevet fyldt med bakterievækst, som sætter sig i dyser mm.


Et anlæg med Inergen har en virkningsgrad på over 99 %

Et Inergen-anlæg fra Fire Eater bliver testet i alle bevægelige dele efter endt installation. Specialudviklet måleudstyr gør det også muligt rutinemæssigt at teste komponenternes funktion, og dokumenterer anlæggets pålidelighed.

Det er din tryghed for en effektiv brandslukningsløsning – der virker hver gang.

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
Rene

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
Christian _Haldager