Konverter spild til 85 % højere effektivitet

Det er realistisk at blive 85 % mere produktiv på lageret, alene fordi én medarbejder håndterer den samme mængde arbejde, som tidligere krævede op til flere medarbejdere. 

Hvis vi betragter ressourcer som tid og penge, og spild som enhver udgift eller opgave, der ikke generer værdi til produktet eller servicen, som kunden er villig til at betale for; så står vi tilbage med formlen for potentialet i at optimere dit logistikflow.

Potentiel ineffektivitet kan identificeres på de fleste lagre, og det springer især i øjnene omkring de traditionelle pallereoler og lagerreoler, fordi reolerne optager meget gulvplads og repræsenterer en langsom plukkeproces.  Primært fordi tiden bruges på at lokalisere og hente emner i stedet for at plukke.

Kompakte og automatiserede løsninger, der reducerer den manuelle, interne transport og udnytter den fulde loftshøjde, kan eliminere spild, optimere produktionsprocesser og forbedre effektiviteten og produktiviteten både i produktionen og på lageret, fordi arbejdskraften kan anvendes på at plukke frem for at transportere og vente, når varerne plukkes indenfor en afstand på få meter.

Mere effektiv plukketid til hver medarbejder

Undersøgelser viser, at lagerløsninger med kompakt udnyttelse af loftshøjden kan øge produktiviteten på lageret med op til 85 %, alene fordi én medarbejder kan håndtere den samme mængde arbejde, som tidligere krævede op til flere medarbejdere. 

Se forskellen på manuelt pluk vs automatiseret pluk
Medarbejderne plukker markant flere ordrelinjer i timen fra en lagerautomat, fordi lagerautomatens WMS uden ventetid sørger for at den rigtige skuffe, med den rigtige vare leveres direkte til plukkeren.

Lagerautomater henter skuffer med emnerne og leverer dem til medarbejderen (box-to-man), som plukker varerne indenfor en afstand på få meter. Hjælperedskaber (ekstra tilbehør) som laser pointer assisterer medarbejderen med hurtigt at identificere den korrekte vare, og LED lyspanel oplyser mængden, der skal plukkes. Det reducerer tidsforbruget forbundet med manuel, visuel identifikation af specifikke lagerlokationer i rækker af lager- og pallereoler.

Når du samler varerne i lagerautomater, frigør du arbejdstid til at plukke endnu flere varer til produktionen eller forsendelsen, og du frigør også gulvplads, som fx kan bruges til flere produktionslinjer eller til større forsendelsesområde

Reducer ventetid med batch picking

Ventetid er spildtid, der ofte opstår som resultat af flaskehalse i de foregående processer. I ventetiden bliver der ikke skabt værdi, som bidrager til at betale omkostningerne til produktionsapparatet og timeløn til medarbejderne. Denne type spild kan skyldes mangel på information eller instruktioner mellem afdelinger, hvis lageret eksempelvis ikke ved, hvilke emner og antal produktionen har brug for til næste serie eller batch.

Lagerautomater bidrager til at køre Lean produktion ved at mindske ekspeditionstiden på ordrer til produktionen. Ved at integrere lagerautomatens WMS med dit ERP kan du køre batch picking, så medarbejderen plukker til flere ordrelinjer samtidigt, selv til komplekse ordrer og selv når produktionen kører i sit højeste gear.

Integrer lagerautomatens WMS og med dit ERP og gør konverter ventetid til plukketid ved at køre batch picking

>> Har du ingen WMS endnu? Læs her, hvorfor lagerautomaten er et godt sted at starte >>

Reducer dit behov for kvadratmeter bundet til lager

Lagerautomater kan også reducere dine omkostninger til husleje og fx reducere risici forbundet med at have varer på lager. Modulas lagerautomater reducerer fx dit behov for gulvareal med op til 90 %, og automatikken justerer højden mellem skufferne efter højden på varerne, så du undgår spildplads i lagerautomaten. Lagerautomaten kan lagre varer fra 2,5 op til 16 meters højde.

>> Er lagerautomaten kun velegnet til mindre varer? Læs med her >>

Konverter intern transporttid til plukketid

Der vil altid være et tidsforbrug forbundet med intern transport, derfor er transport også en udgift, og ofte er produktionen og lageret ikke indrettet til at minimere transportafstande. I lagerautomaten plukker du alle varerne indenfor få meter. Lagerautomater kombinerer funktionel indretning, effektiv udnyttelse af den tilgængelige plads og reduceret transporttid. Gevinsten er større effektivitet og mere tid til værdiskabende aktiviteter. Sammenlignet med at plukke fra traditionelle reoler, sparer du op til 70 % af tidsforbruget, når du plukker fra en lagerautomat.

Modulas lagerautomater reducerer dit behov for gulvareal med op til 90 %. Automatik justerer højden mellem skufferne efter højden på varerne, så pladsen udnyttes maksimalt. Lagerautomaten kan lagre varer fra 2,5 meter op til 16 meters højde

>> Det kræver kun 3 m2 gulv og 3 meter til loftet at få plads til en lagerautomat - se Modula SLIM her >>