Kassettereol til stangmaterialer

Med langt gods opbevaret i kassetter, kan emnerne trækkes ud med en gaffelstabler, kran eller andet løfteredskab

Reolerne leveres til standardlængder op til 6500 mm og med bæreevne pr. kassette på max 2500 kg.

Leverance til Grundfos, Bjerringbro:

Som et led i en større omlægning og rationalisering af råvarelageret hos Grundfos har vi leveret en reolopbygning til stangmaterialer: 

Reolen består af 2 sektioner med udtrækskassetter.
Kassetterne håndteres med en almindelig gaffeltruck med påbygget gribeanordning, og materialerne lagres ind og ud med kran.
Den nye materialereol har givet bedre pladsudnyttelse, bedre oversigt, hurtigere ekspedition og bedre arbejdsforhold.

Sektion 1:
48 udtrækskassetter til materialer med max. længde  6500 mm, max.  2500 kg pr. kassette. 100% udtræk.
Indvendige dimensioner: bredde 1150 mm, højde 450 mm hhv. 350 mm. Max. i alt ca. 120 tons materialer.

Sektion 2:
60 udtrækskassetter til materialer med max. længde 3500 mm, max. 1500 kg pr. kassette. 100% udtræk.

Indvendige dimensioner: bredde 1150 mm, højde 450 mm.
Max. I alt ca. 90 tons materialer.

Mezzanin - indskudt dæk:
ca. 215 m2 med bæreevne 500 kg pr. m2. Her opbevares ca. 40  tons materialer.
Samlet kapacitet: 250-300 tons. 
Over reolsektionerne er lagt et gulv, som udnyttes til opbevaring af større materialedimensioner.

Kassettereol (2)

SC199-6

SC297-84

Lad os starte en dialog:

Jylland
Jan Bach
Mobil: 2027 4412
Jan Bach

 

Sydjylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
Rene

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
Christian _Haldager