Pallereoler giver masser af volumen og overblik

Rosss -pallereol -2fag

Rosss pallereoler

Link _pallereol

Link palleroler

Dybdestabling

Dybdestabling

smalgang-lager

Smalgangslager

Indskub

Indskub & gennemløb

Mobile Pallereoler

Mobile pallereoler

Long Span Pallereoler

Reoler med lange spænd

Palleudtraek

Palleudtræk

Flam

Sikkerhed og kontrol

Stigebeskyttere

Sikring af reoler

Autosat

Autosat-Shuttle

Pallerammer

Pallerammer

Reoleftersyn

Eftersyn af lager

Pallereol Referencer

Referencer

Tre årtier med pallereoler, lagerindretning og opbevaringsløsninger. 

Sikkerhed
Vort medlemskab af brancheforeningen FLAM  giver dig sikkerhed for et forsvarligt og effektivt lager,
i henhold til de sikkerhedsregler der er omtalt i Dansk Standard.

Kvalitet
Alle vore producenter af pallereoler er ISO 9001 kvalitetsgodkendte og pallereolerne er certificerede og overholder
de nyeste EU sikkerhedsnormer og standarder FEM og DS/INSTA, som omfatter principper og data for
dimensionering og fremstilling af pallereolkomponenter, herunder krav til sikkerhedsfaktorer.

Kompetencer
En stadig stigende kundekreds har gennem en lang årrække haft gavn af vore kompetencer inden for 
dybdestabling, gennemløbsreoler, højlagre, mobile pallereoler og smalgangslagre. 

Kontakt os – vi har pallereoler til alle formål. 

"Hans Schourup A/S blev taget med på råd pga deres store ekspertise.
Tidligere erfaringer viste at materialer, service og leveringstid var i top.
Alle er tilfredse med det konstruktive samarbejde imellem
Haldor Topsøe A/S og Hans Schourup A/S"

Lagerchef Erik Brønsbjerg, Haldor Topsøe A/S

Lager og indretning

Teknisk salg & support:

Jylland/fyn
Jan Bach
Mobil: 2027 4412
Jan Bach

 

Sjælland
Lars Lund Møller
Tlf. 8747 6246

Lars Lund Moller

 

Teknisk salg
Mikael S. Laursen

Tlf. 8747 6248
Mikael Laursen