Pallereoler giver masser af volumen og overblik

 Tre årtier med pallereoler, lagerindretning og opbevaringsløsninger. 

Sikkerhed
Vort medlemskab af brancheforeningen FLAM  giver dig sikkerhed for et forsvarligt og effektivt lager,
i henhold til de sikkerhedsregler der er omtalt i Dansk Standard.

Kvalitet
Alle vore producenter af pallereoler er ISO 9001 kvalitetsgodkendte og pallereolerne er certificerede og overholder
de nyeste EU sikkerhedsnormer og standarder FEM og DS/INSTA, som omfatter principper og data for
dimensionering og fremstilling af pallereolkomponenter, herunder krav til sikkerhedsfaktorer.

Kompetencer
En stadig stigende kundekreds har gennem en lang årrække haft gavn af vore kompetencer inden for 
dybdestabling, gennemløbsreoler, højlagre, mobile pallereoler og smalgangslagre. 

Kontakt os – vi har pallereoler til alle formål. 

"Hans Schourup A/S blev taget med på råd pga deres store ekspertise.
Tidligere erfaringer viste at materialer, service og leveringstid var i top.
Alle er tilfredse med det konstruktive samarbejde imellem
Haldor Topsøe A/S og Hans Schourup A/S"

Lagerchef Erik Brønsbjerg, Haldor Topsøe A/S