Hans Schourup - 150 års jubilæum

9. oktober 2020

Den 11. oktober 1870, for 150 år siden, var starten for Hans Schourup.

Hans Frederik Schourup blev født i Aarhus 28. nov. 1842.
I omkring 1869 var han ansat i firmaet N. Baadsgaard & Co. i Aarhus, og indrykkede 22. april en annonce i Aarhuus Stiftstidende, hvor han tilbyder arbejde i Viborg for kleinsmedesvende, formentlig hos smedemester Andreas Laurits Brems (1824-1875), der i 1851 var blevet gift med hans afdøde farbrors enke Bodil Maria Jensdatter og samtidig videreførte dennes kleinsmedevirksomhed.

I 1871 blev han gift med sin kusine Johanne Elisabeth i Viborg, datter af ovennævnte farbror og Bodil Marie Jensdatter.

Trods travlheden med sin egen stærkt voksende forretning, sad Schourup i en længere årrække i ledelsen af byens største jernindustrielle virksomheder, A/S Frichs og Th. Sabroe samt Århus Privatbank og tog aktiv del i det kommunalpolitiske arbejde og i byens organisations- og foreningsliv.

1890–1906 havde han som repræsentant for de konservative sæde i Århus byråd, hvor hans indsats især var koncentreret omkring skole- og fattigvæsenet, samt bestræbelserne for oprettelsen af byens første elektricitetsværk.
Han var derudover bestyrelsesmedlem af bl.a. Handelsstandsforeningen, teatret, velgørenhedsselskabet o.a., og hans hjem blev efterhånden et naturligt samlingspunkt for byens bedre borgerskab. Han blev i 1909 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Hans Frederik og Johanne Schourup flyttede i 1905 til en stor nybygget ejendom, villa "Reerslev" på Holmevej (nuværende Carl Nielsens Vej) nr. 5 på hjørnet af Villavej (nuværende Niels W. Gades Vej).
Den 15. juni 1914 døde Hans Frederik Schourup på Århus Amtssygehus efter en operation. Gravsted, Nordre Kirkegård, Aarhus.

Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning A/S

Hans Frederik Schourup fik 11. okt. 1870 af Aarhus Byråd, borgerskabsbrev som købmand og etablerede en isenkramforretning ved Frederiksbro, Immervad nr. 6

I april 1874 købte han ejendommen Klostergade 19 af Høker Petersen, og i april 1876 meddelte han i en annonce, at han åbnede udstyrsforretning med glas, porcellæn m.m. i M. G. Bach's Sønners gård mellem Store og Lille Torv. Bopælen var forsat Immervad 6.

I 1888 købte Hans Frederik Schourup ejendommen Kannikegade 10 og flyttede i april 1889 sin engros- handelsvirksomhed hertil. Samtidig overdrog han sin detailforretning til svogeren, hidtidig kommis, Ludvig Schmidt (gift med en af hans søstre).

Kannikegade 10 blev solgt i 1901 og engros-virksomheden fusioneret med A/S Jyllands Staal- og Maskinforretning, med Hans Frederik Schourup som direktør. Adressen blev nu en nyopført ejendom omfattende Klostertorv - Frue Kirkeplads - Vestergade. Forretningen førte særligt grove isenkramvarer foruden metaller, blikplader, bolte, søm m.m. 

Firmaet overgik i 1902 til et aktieselskab sammen med Jyllands Staal- og Maskinforretning (oprettet i 1897 af et interessentskab, fra 1900 et aktieselskab).

Fra 1902 til 1908 havde forretningen til huse i Studsgade nr. 37, derfra flyttedes hen i den nyopførte lagerbygning Frue Kirkeplads nr. 4 og det nye forhus Vestergade nr. 8, hvor der blev indrettet udstillingslokaler og kontorer.

I 1935 købte A/S Hans Schourup grosserer Ed. Nielsens Isenkram & Engros Forretning
Hidtil havde man særligt interesseret sig for grove isenkramvarer, stål, værktøjer, maskiner og metaller, men nu kompletterede firmaet sig således, at det foruden disse artikler også handler med køkkenudstyr, glas og porcelæn.
Endvidere skete der i de senere år en udvidelse af maskinafdelingen, med moderne værktøjsmaskiner samt svejseanlæg og elektroder. 

A/S Hans Schourup har nu også filial på Rosenvængets Alle 20, København Ø og beskæftiger foruden flere ingeniører over 150 funktionærer. 

Da der bliver for trangt i Aarhus midtby, bygges der på Axel Kiers Vej i Holme og man starter udflytningen i 1967. De første der tager lageret i brug, er industriafdelingen.

1. feb 1968. Indvielse af nybygning Axel Kiersvej 10

Der har også samtidigt været en afdeling i København, først på Tempovej i Ballerup og senere bliver der på Fabriksparken i Glostrup bygget en bygning tilsvarende den i Holme. (antal ansatte: ca. 100)

Industriafdelingen bliver ca. 1974 etableret med eget bemandet kontor/udstilling på Falkoner Alle 122. Denne bliver lukket i ca. 1978 og man flytter udstillingen til Køgevej i Tåstrup (ubemandet), men bliver brugt af Sjællands-sælgerne til møder m.v.
Pga indskrænkninger/besparelser bliver denne lukket i 1980.

Herefter etableres HANS SCHOURUP AF 1981 A/S, som et medarbejderejet aktieselskab med en aktiekapital på kr. 750.000, der lejer sig ind i de oprindelige lokaler på Axel Kiers Vej, med senere flytning til "den anden ende" af huset på Michael Drewsens Vej.

I 1997 flyttes der til egne lokaler og lagerbygning på Engtoften 12 i Viby J.

Den 1. september 2005 erhvervede Vilhelm Kiers Fond den samlede aktiekapital i Hans Schourup A/S. Fonden er i forvejen eneaktionær i VVS-, jern- og stål grossistvirksomheden Brdr. Kier A/S i Hasselager og Århus N.

I 2015 flyttes håndteringen af lager og forsendelser til et logistikcenter i Herning og den 23. oktober flytter kontor og administration til nye kontorlokaler på Sletvej 2 i Tranbjerg, i de tidligere Jydsk Telefon/TDC bygninger.


Hans Schourup A/S og fremtiden

2020 er ud over vores jubilæum, et skelsættende år, der som bekendt har givet mange virksomheder nye udfordringer og forandringer.
Her i huset, glæder vi os dog over fremdriften og de yderst positive resultater vi stadig opnår.
Efterspørgslen og behovet for pladsbesparende lagerløsninger, er mere end nogensinde i høj kurs hos både vores nye kunder og de mange trofaste kunder der har benyttet os gennem årtier.
Den hastige udvikling, den stadig øgede interesse og tendens til automatisering med f.eks shuttlesystemer, lagerautomater og mobile robboter, er blot nogle af de områder vi nu og fremover tager del i.

Tak til alle kunder, leverandører og personalet hos Hans Schourup A/S. Vi ser frem til de mange spændende projekter, vi sammen vil løse fremover.
 


Kilder:
Slægtforskning af tidligere direktør for Hans Schourup, Henrik Andresen. htp://www.k-h-andresen.dk
Aarhus Wiki. https://aarhuswiki.dk
Aarhus Billeder. https://www.aarhusbilleder.dk
Coneliand. http://www.coneliand.dk
Johansen, Erik Korr: Hans Schourup i Dansk Biografisk Leksikon på lex.dk. https://biografiskleksikon.lex.dk
Krak. Danmarks ældste forretninger. (1950) http://www.rosekamp.dk