Lovpligtigt eftersyn af dit lager

DS-INSTA eftersyn og kontrol på dit lager, skal ske mindst én gang om året

Det kan være kompliceret affære at gennemskue og fortolke de mange regelsæt, der omhandler reoleftersyn. Som lageransvarlig har man både pligt og interesse i at holde sig orienteret om reglerne.

Hos Arbejdstilsynet og Dansk Standard finder du mere information og viden om gældende bekendtgørelser og standarder for sikkerheden i og omkring pallereoler.

Lovpligtig reoleftersyn

 

Hvad betyder det lovpligtige reoleftersyn for din virksomhed?

Det lovpligtige reoleftersyn stiller en række krav til virksomheden og der er flere ting, det er vigtigt at være opmærksom på:

  • Reoler skal efterses og kontrolleres mindst én gang om året - eller hver 12. måned
  • Eftersynet skal foretages af en reolkyndig person og det skal dokumenteres
  • Reolerne skal desuden løbende kontrolleres visuelt, f.eks. hver uge 
  • Bliver reolerne udsat for forhold, der ændrer på den sikkerhedsmæssige tilstand eller brug - det kan eksempelvis være ved påkørsel - skal de have et ekstra eftersyn af en reolkyndig person

 

Fordelene ved et reoleftersyn

 

Sund fornuft er dit vigtigste redskab. Dét kan ikke erstattes af et reoleftersyn

Det lovpligtige reoleftersyn er et vigtigt redskab i virksomhedens arbejde med at mindske risikoen for arbejdsulykker. Men den sunde fornuft og faste rutiner for løbende at kontrollere sit lagerudstyr, er et endnu vigtigere redskab, og det kan være afgørende for at sikre kolleger og medarbejdere mod arbejdsulykker.

  • Gør det derfor til en anerkendt vane, blandt alle der færdes på lageret, at være opmærksomme på situationer, der kan blive til potentielle ulykker.
  • Gør det nemt at registrere eller anmelde situationer, der kan udvikle sig til potentielle ulykker. 
  • Udpeg en ansvarlig, som jævnligt foretager visuel kontrol med lagerudstyret: Eksempelvis efterlader en påkørsel ofte synlige mærker, og der bør reageres øjeblikkeligt.

 

Få tilbud på dit reoleftersyn hos Hans Schourup

Overlad dit reoleftersyn hos os - det giver dig tryghed i hverdagen for både medarbejdere, ledelse, og det giver struktur og dokumentation til samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Uanset virksomhedens størrelse og antal ansatte.

Vores reolkyndige inspektør foretager både

  • lovpligtige, årlige reoleftersyn
  • reoleftersyn efter behov - eksempelvis ved påkørsel

 

Reoleftersyn Fra Hans Schourup Betyder

Salg & support:

Martin Lauridsen
Tlf. 8747 6247
ML