Lovpligtig eftersyn af dit lager

DS-insta eftersyn og kontrol af reoler på et lagerFLAM

Det kan være kompliceret at gennemskue og fortolke de mange regelsæt, der omhandler emnet reoleftersyn. Som lageransvarlig har man både pligt og interesse i at holde sig orienteret om reglerne.

Hans Schourup A/S anbefaler klart at forholde sig til teksten i brancheforeningen FLAM´s definition.
En kort rundspørge ved arbejdstilsynet bekræfter, at også de i vid udstrækning forholder sig til de definitioner FLAM påpeger.

Se brochuren, "Palleroler og sikkerhed på lageret".

Hvad betyder det så for din virksomhed?
Ifølge gældende Dansk Standard DS/EN 15635 skal dit lager efterses og kontrolleres årligt.

Standarden DS/EN 15635 beskriver de krav til vedligeholdelse af reoler fremstillet iht. DS/EN 15512, 15620 og 15629. Krav til eftersyn fremgår af standardens afsnit 9.4. Det fremgår blandt andet at reolerne løbende skal kontrolleres visuelt, f.eks. ugentligt samt at reolerne skal efterses af en reolsagkyndig mindst hver 12. måned.

Et eftersyn, udført af Hans Schourup erstatter ikke sund fornuft og behovet for løbende at kontrollere sit lagerudstyr. Det er vigtigt at bruge sin sunde fornuft, og i samarbejde med sine kolleger at holde en visuel kontrol med udstyret. Ofte er en påkørsel synlig, og der bør reageres øjeblikkeligt.

Et reoleftersyn, der udføres én gang årligt, sikrer at den lageransvarlige har en vis sikkerhed for, at reolerne fungerer og bruges korrekt, og at der ageres på de eventuelle bemærkninger, der måtte være. Det som reolinspektøren kigger efter, er synlige skader samt fejl der kan medføre en risiko. Det kan være alt fra forkert brug, som er sværest at kontrollere, til mindre skader, der kan udvikle sig til en risiko på sigt. Hovedformålet er at undgå kollaps, der kan medføre personskader og materielle skader.

Der udleveres en mærkat med dato for eftersynet og en kort rapport bliver udarbejdet. Rapporten gemmes hos Hans Schourup A/S samt der tilsendes en kopi til kunden. Vi opfordrer til at opbevare dokumentet i særskilt mappe, i tilfælde af kontrolbesøg.

Vi udfører reoleftersyn på regning, dvs. at prisen aftales på forhånd. Indhent altid et tilbud, så ved du hvad du får, og hvad der er aftalt. Ønsker man et ordning, hvor Hans Schourup A/S kommer én gang årligt, administrerer vi gerne dette.

Vi tilbyder følgende, i forbindelse med reoleftersyn:

 • Gennemgang af reoler og opbevaring
 • Reolinspektionsrapport i pdf format
 • Evt. tilbud på udbedringer og reservedele

Indendørs opmærkning og skiltning

 • Opmærkning af køregange
 • Fodgængerfelter/hajtænder
 • Brandskabe
 • Flugtveje
 • Skiltning (vejledning)
 • Pictogrammer, iso

Opmærkning og køregange påføres gulve. Få et tilbud!

Øvrigt eftersyn

 • Eftersyn af stiger
 • Eftersyn af småt værktøj
 • Eftersyn af løfteborde

Send os en mail: Ja tak jeg er interesseret i et eftersyn.

Lovpligtig -reoleftersyn