Disclamer & Copyright

Ved brug af webstedet accepterer du nedenstående vilkår og betingelser.

Dette websted ejes og drives af Hans Schourup A/S, Sletvej 2 D, DK-8310 Tranbjerg, (i det følgende "HS"), der er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning. HS´s hensigt med dette websted er at levere information til nuværende og kommende kunder. HS giver dig ret til at browse på og hente materiale fra webstedet til personligt og ikke-kommercielt brug, forudsat at HS beholder al ophavsret, varemærkerettigheder og ejendomsrettigheder. Du har ikke ret til på nogen måde at kopiere, genskabe, genudgive, uploade, fremvise, videresende, distribuere eller på anden måde bruge materialet på dette websted, herunder data, lyde, tekst, billeder og video til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra HS.

Vilkår og Betingelser

1. Du bør gå ud fra, at alt hvad du ser eller læser på dette websted er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet er tydeligt angivet, og kun kan benyttes i henhold til disse Vilkår og Betingelser. HS kan ikke garantere, at din brug af materiale fra dette websted ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjepart, der ikke er ejet af eller tilknyttet HS. Billeder på webstedet ejes enten af HS eller benyttes af HS med tilladelse. Brugen af disse billeder af dig selv eller af personer med din tilladelse er forbudt, medmindre udtrykkelig tilladelser fremgår af disse Vilkår og Betingelser. Al uautoriseret brug af billederne kan føre til overtrædelse af ophavsret, varemærkelovgivning og/eller andre love og bekendtgørelser.

2. HS tilstræber, at oplysninger på webstedet er korrekte og ajourførte. HS påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningernes korrekthed. HS påtager sig under ingen omstændigheder erstatningspligt eller ansvar for fejl eller mangler i dette websteds indhold.

3. Brug af og browsing på webstedet foregår på eget ansvar. I intet tilfælde kan HS, eller de parter der er involveret i at frembringe, producere eller levere webstedet, holdes ansvarlig for skader, herunder også men ikke begrænset til direkte eller indirekte skader (følgeskader) og specielle eller hændelige skader som følge af din adgang til eller brug af webstedet. Uden på nogen måde at begrænse ovenstående leveres alle materialer på dette websted som de er og forefindes, uden nogen form for garanti, ej heller underforstået, herunder også men ikke begrænset til garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af en immaterialret. HS påtager sig i øvrigt under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for skade, incl. computer vira, på dit computer udstyr eller andre ejendele, der står i forbindelse med, opstår ved eller er en følge af din adgang til, browsing på, brug af eller manglende evne til at bruge, webstedet eller materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd du har hentet fra webstedet.

4. Ethvert materiale, enhver oplysning eller anden meddelelse som du overfører eller sender til dette websted via elektronisk mail eller på anden vis, herunder alle former for data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, betragtes som ikke-fortroligt og uden ophavsret. Alt hvad du overfører eller sender kan frit benyttes af HS eller tilknyttede virksomheder og personer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, offentliggørelse, overførsel, distribution og inkorporering. HS kan i øvrigt frit anvende ideer, koncepter, knowhow eller fremgangsmåder indeholdt i materialer og oplysninger du overfører eller sender til webstedet uanset formålet hermed, herunder men ikke begrænset til, udvikling, produktion og marketing af produkter ved brug af sådanne materialer og oplysninger.

5. Varemærker og logoer fremvist på webstedet er varemærker tilhørende HS. Intet indhold på webstedet kan opfattes som en licens eller tilladelse, det være sig stiltiende eller på anden vis, til at benytte varemærker fremvist på webstedet uden skriftlig tilladelse fra HS eller anden tredjemand, der ejer varemærkerne fremvist på webstedet. For yderligere information vedrørende brugen af varemærker henvises til gældende lov.

6. HS har ikke undersøgt de websider webstedet kan indeholde links til og påtager sig intet ansvar for indholdet på eventuelle eksterne sider eller andre websites der har links til dette websted. Opkobling til eventuelle andre eksterne sider eller andre websites sker derfor på egen risiko.

7. Dette websted kan indeholde links til andre websites, der ikke drives af HS men af tredjepart. Sådanne links er udelukkende medtaget for nemhedens skyld. Det faktum at dette websted indeholder links til andre websites betyder ikke, at HS anerkender, bifalder eller anbefaler disse websites, ligesom det ikke angiver nogen form for tilknytning til operatørerne. HS fraskriver sig udtrykkeligt alle former ansvar vedrørende nøjagtigheden, lovligheden, eller gyldigheden for så vidt angår indholdet på sådanne andre websites. HS påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for tab, skade eller krav opstået i forbindelse med din brug af sådanne eksterne websites eller indholdet på sådanne sites, der er opkoblet til direkte eller indirekte gennem links på dette websted.

8. HS forbeholder sig ret til når som helst at revidere disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne side. Du bør jævnligt besøge dette websted for at få opdateret de aktuelle vilkår, som er bindende for dig.

 

Redigeret:  17-01-2012