Reolsystemet der øger kapaciteten til det dobbelte

Bedre pladsudnyttelse med kompaktreoler - mobile reoler.

Kompaktreoler er tæt sammenstillede mobile reoler, som enten kan køre frit eller på gulvmonterede skinner. De mobile reolfag skilles fra hinanden enten manuelt, med håndhjul eller eldrift.  Ved kun at give adgang til ét reolfag ad gangen kan et større antal varer rummes på et mindre areal. Med almindelige arkivskabe eller reolopstillinger udnyttes generelt kun halvdelen af arealet, resten - den anden halvdel består af gangarealer.

Kontakt os - vi har løsninger til både arkiv og lager! 

Kompaktreol

Standard META Multibloc

Kompaktreoler I 2 Etager

Løsning i 2 etager

Når reolerne bliver mobile kan du opnå en arealbesparelse på ca. 50% eller en forøgelse af reolkapaciteten med næsten 100%.
Kompaktreoler anvendes fx i biblioteksmagasiner, lagre, hospitaler, pakhuse, på kontorer og i butikker.

Kompaktreol Pladsbesparelse

Skinneløs kompaktreol

På Aarhus Universitetshospital er man netop nu ved at tage en ny type kompaktreol i brug på Hospitalets Apotek.  

Se mere

Kompakte reoler i Aarhus City Tower

Revisonsfirmaet Deloitte forøger kapaciteten

Se mere

Mobile reoler Hvidovre Hospital

"En stor forbedring af arbejdsmiljøet for afdelingens medarbejdere" Sådan lød det fra Carsten Rygaard på Patologiafdelingen, om investeringen i det nye reolsystem.

Se mere

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
Rene

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
Christian _Haldager