En kompaktreol udnytter gulvarealet

Bedre pladsudnyttelse med kompaktreoler - mobile reoler.

Kompaktreoler er tæt sammenstillede mobile reoler, som enten kan køre frit eller på gulvmonterede skinner. De mobile reolfag skilles fra hinanden enten manuelt, med håndhjul eller eldrift.  Ved kun at give adgang til ét reolfag ad gangen kan et større antal varer rummes på et mindre areal. Med almindelige arkivskabe eller reolopstillinger udnyttes generelt kun halvdelen af arealet, resten - den anden halvdel består af gangarealer.

Når reolerne bliver mobile kan du opnå en arealbesparelse på ca. 50% eller en forøgelse af reolkapaciteten med næsten 100%.

Kompaktreoler anvendes fx i biblioteksmagasiner, lagre, hospitaler, pakhuse, på kontorer og i butikker.

Se Cases:

 

Har du brug for mere plads på dit pallereollager tilbyder vi også her flere former for kompaktlagring:
mobile pallereoler, dybdestabling og gennemløbsreoler

Kontakt os - vi har løsninger til både arkiv og lager!