Mobilreoler øger kapaciteten til det dobbelte

Bedre pladsudnyttelse med kompaktreoler - de mobile rullereoler.

Vi har gennem mange år, leveret mobile kompaktreoler til det danske marked.
De har haft sit indsatsområde i både kontor og industri. Løsningerne har varieret i beskaffenhed og type, afhængig af opgaven.
Typisk anvendes de f.eks. i biblioteksmagasiner, lagre, hospitaler, pakhuse, på kontorer og i butikker.

Kompaktreoler er tæt sammenstillede mobile reoler, som enten kan køre frit eller på gulvmonterede skinner. De mobile reolfag separeres enten manuelt med håndhjul eller eldrift. Ved kun at give adgang til ét reolfag ad gangen kan et større antal varer rummes på et mindre areal.

Med almindelige arkivskabe eller reolopstillinger udnyttes generelt kun halvdelen af arealet, resten - den anden halvdel består af gangarealer.
Når reolerne bliver mobile kan du opnå en arealbesparelse på ca. 50% eller en forøgelse af reolkapaciteten med næsten 100%.

Se leverancer og cases med kompakte reoler her.

META Kompaktreoler


Mobile pallereoler

Princippet i den kompakte laging, bruges også i de mobile pallereoler, som vist herunder.

Mobile pallereoler Hans Schourup


Se leverancer og cases med mobile pallereoler.

82 unikke kombinationer af reoler

På Novozymes nye innovationscampus har hvert rum sin helt unikke kombination af reoler

Se mere

Omfattende løsning til Moesgaard Museum

Lagerindretning med mobile kompaktreoler, en mezzanin og lagerreoler

Se mere

Mobile reoler Hvidovre Hospital

"En stor forbedring af arbejdsmiljøet for afdelingens medarbejdere" Sådan lød det fra Carsten Rygaard på Patologiafdelingen, om investeringen i det nye reolsystem.

Se mere

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH