Returret - RMA

Du har 30 dages returret på varer der er købt online på hans-schourup.dk, når blot du returnerer varen i samme stand og mængde som du modtog den, hvilket vil sige ubrugt og i original salgsemballage.
Du sørger selv for - og betaler selv for returneringen.

Hvis du ønsker at returnere en ubrugt vare, skal du udfylde nedenstående returformular.

Når varen er kommet retur til vores lager, kontrollerer vi varens stand. Vi forbeholder os ret til at fratrække en forholdsmæssig andel fra dit returbeløb (typisk 20 % af varens pris), såfremt du ikke har returneret varen i den intakte originale emballage, hvis du har skrevet eller sat mærkater på emballagen eller på andre måder har forringet dens værdi.

Hvis varen ikke er returneret i den intakte originale emballage, bærer du desuden alene ansvaret for varens tilstand under transporten.
Vi overfører det endelige returbeløb til den benyttede betalingsform, senest 14 dage efter vi har modtaget varen.

Returbetingelser:

• Varerne skal returneres til vores eksterne lager hos Scan Global Logistics, på adressen:
   Transportcenter Allé 5-11, DK-7400 Herning


• Varen skal returneres ubrugt i intakt original emballage, og der må ikke være sat mærkater
  eller være skrevet på emballagen.

• Hvis varen ikke returneres i den intakte originale emballage, bærer jeg alene ansvaret for varens
  tilstand under transporten.

• Hvis ovenstående punkter ikke er opfyldte er vi berettiget til at fratrække en forholdsmæssig andel
  af returbeløbet (typisk 20 %).

• Returbeløbet overføres til den benyttede betalingsform, senest 14 dage efter vort lager har modtaget varen.