Mezzanin med CE-mærkning DS/EN 1090

Regler for Mezzaniner, platforme og indskudte dæk bygget i stål

Reglerne gældende for stålkonstruktioner, omfatter også Mezzaniner i stål bygget efter EUROCODES.

Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker som omfatter alle gængse materialer og konstruktioner, herunder broer og er bygherres/konstruktørs/ingeniørs beregningsgrundlag.

Stålkonstruktioner skal være godkendt efter CE systemet, når de bliver leveret af producenter og leverandører til bygge- og anlægssektoren. Dette gælder også konstruktioner der er lavet af præfabrikerede elementer. Reglerne gælder derfor alle faser af byggeriet.

De nye regler for CE mærkning og certificering når det omhandler mezzaniner, EN 1090-1 og EN 1090 fra 1. juli 2014 er således allerede trådt i kraft.

Det var vi naturligvis forberedte på hos Hans Schourup og alle mezzaniner og platforme leveret fra os er i overensstemmelse med EU forordning N. 305/2011 og overholder dermed den standardiserede norm. EN 1090-1 og 1090-2, EXC 2.

Som førende leverandør anbefaler vi at man sikrer sig, at den løsning der vælges er CE-mærket efter den nye regel. CE-mærkningen er din sikkerhed imod et efterspil og unødige ekstra omkostninger, som i tilfældene herunder:

6. december 2017
"
18 altaner solgt med ugyldigt CE-mærke. De er fremstillet af virksomheden ’Dansk Smede og Montage’. Problemet er, at virksomheden ikke har et FCP-certifikat, og dermed ikke lovligt kan udarbejde ydeevnedeklaration og CE-mærkning af stålkonstruktionerne i altanerne. Styrelsen giver et påbud til virksomheden om at stoppe med at markedsføre og sælge altaner, og påbuddet kommer i forbindelse med levering af de 18 altaner til andelsforeningen Uranienborg. Firma er nu gået konkurs"
Kilde: https://www.licitationen.dk

27. juni 2014
”Manglende CE-mærkning i byggeriet kan generelt blive en ganske alvorlig affære.
I 2011 blev en skoleombygning i den nordjyske by Støvring forsinket, fordi det på råhusstadiet af byggeprojektet blev konstateret, at betonelementerne ikke bar lovlige CE-mærker. Hele råhuset måtte rives ned og genopføres med nye elementer, og entreprenøren fik dagbøder for at overtræde leveringsaftalen.”
Kilde: http://www.building-supply.dk

Se priser og meget mere om mezzaniner her

Mezzanin Med Netvaegge