Krav til garderober og omklædningsrum

Uddrag af Arbejdstilsynets AT-vejledning A 1.13

  • Personalets tøj skal generelt opbevares i garderober eller omklædningsrum.

  • Der skal være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting, enten i garderobeskab, taskeboks eller skuffe i eget arbejdsbord.

  • I almindelige garderober skal der være minimum 20 cm stangplads pr. person.

  • Hvor omklædning kræves, skal det normalt ske i omklædningsrum. Ved tilsmudsende arbejde er det et krav.

  • Særligt forurenet arbejdstøj skal opbevares adskilt fra gangtøj, enten i ekstra skab eller i særlig garderobeafdeling. Vådt arbejdstøj skal kunne tørres.

  • I omklædningsrum skal der til hver person være et aflåseligt skab med minimum mål 30x50x170 cm, eller stang garderobe med 30 cm båse.

  • Højden i rummet skal være minimum 2,2 meter, og afstanden mellem modstående skab og/eller væg skal være minimum 1,2 meter. Ved lange skabsrækker bør afstanden øges.

  • Garderobeskabene skal have ventilationsåbninger foroven og forneden, gerne med perforeret bund.

Ovennævnte regler gælder for faste arbejdssteder. Der er særlige regler for skurvogne og lignende.
Download Arbejdstilsynets AT-vejledning A 1.13


Se udvalget af omklædningsskabe

Salg & support:

Martin Lauridsen
Tlf. 8747 6247
Martin Lauridsen