Bygningsreglementets krav til størrelsen af pulterrum og cykelrum

Krav til størrelsen af pulterrum og cykelrum iflg. Bygningsreglement BR18, § 212

"I tilknytning til etageboliger og sammenbyggede enfamiliehuse skal der etableres et tilstrækkeligt og aflukket areal til opbevaring af større brugsgenstande, f.eks. cykler, barnevogne, rollatorer."

Det er de enkelte kommuner der stiller krav til pulterrummets størrelse i etagebyggerier. Nedenstående er hentet fra Aarhus kommunes folder.

Download den her

 

Etageboligbyggeri
Pulterrum: 2 m² (kvadratmeter) pr. lejlighed
Pulterrum: ½ m² (kvadratmeter) pr. udlejningsværelse
Cykelrum (evt. overdækning): 2 cykler pr. lejlighed, 1 cykel pr. udlejningsværelse


Ungdomsboliger:

Pulterrum: 2 m³ (kubikmeter) pr. bolig
Cykelrum (evt. overdækning): 1 cykel pr. bolig
I boliger, der bruges som delelejligheder, skal der være plads til 1 cykel pr. værelse.


Sammenbyggede enfamilieshuse:

Sammenbyggede enfamiliehuse skal have det, der kaldes udenomsrum, svarende til 10 procent af etagearealet. De skal dog være mindst 5 m² og højeste minimumskrav er 10 m² (det må naturligvis gerne være større).

Udenomsrum kan være et eller flere rum. Det kan for eksempel være bryggers, kælder, loftsrum eller selvstændige bygninger – det skal bare være egnet til opbevaring af cykler.

Ved godkendelsen af udenomsrums areal, vil der kunne tages hensyn til bl.a. loftsarealer, selv om de ikke har fuld ståhøjde. Der kan også lægges vægt på, om der etableres fælles cykelparkering o. lign. I eller uden for det enkelte hus, skal der være tilstrækkelig opbevaringsplads for brugsting, som ikke er i daglig brug. Desuden skal der være mulighed for vask og tørring af tøj.


Vi tilbyder professionel rådgivning og hjælp til projekter vedrørende depot og pulterrum, kontakt blot Nick eller Lars nederst her på siden.

Se løsninger med pulterrum og opbevaring af cyker i cykelstativer og overdækkede cykelskure

Dobbelte pulterrum til Universitetskollegiet i Odense

Vi var med i processen helt fra start, idet man fra arkitektens side tidligt i projektet brugte os som sparringspartner til opbygningen af pulterrummene.

Se mere

1,4 kilometer netvægge til pulterrum

Sølvgades kaserne i København

Se mere

Pulterrum til penthouse og luksuslejligheder

På Havnetrekanten i Horsens kan et nyt markant pejlemærke nu ses på lang afstand. "Geiserne" de nybyggede slanke tårne, er to punkthuse med i alt 40 ejerlejligheder, på henholdsvis 10 og 11 etager.

Se mere

Teknisk salg & support - Download brochure

Jylland/Fyn
Nick Møller Merch
Tlf. 8747 6243

Nick Rasmussen


Sjælland
Lars Lund Møller
Tlf. 8747 6246

Lars Lund Moller

 

 

 

Pulterrum -forside