Bygningsreglementets krav til størrelsen af pulterrum og cykelrum

Vi tilbyder professionel rådgivning og hjælp til projekter vedrørende depot og pulterrum, kontakt Nick nederst her på siden.

Se løsninger med pulterrum og opbevaring af cyker i cykelstativer og overdækkede cykelskure


I bygningsreglement BR18, § 212 nævnes der:

"I tilknytning til etageboliger og sammenbyggede enfamiliehuse skal der etableres et tilstrækkeligt og aflukket areal til opbevaring af større brugsgenstande, f.eks. cykler, barnevogne, rollatorer."

Det er de enkelte kommuner der stiller krav til pulterrummets størrelse i etagebyggerier.

Aarhus kommune:
"Det er ikke et krav, at der også skal være særskilt, individuel opbevaringsplads til de mindre brugsgenstande, der ikke bruges dagligt, såsom julepynt, baby-, camping-, eller skiudstyr (det vi typisk kender som depotrum), men det vil ofte være en funktionel kvalitet for bebyggelsen.
Retningslinjerne tager udgangspunkt i kommunens normer for anlæg af cykelparkeringsarealer ved boligbyggeri. Derudover skal der være plads til opbevaring af bl.a. barnevogne og tilstrækkelig plads til at komme til og fra."

I Aarhus kommunes folder som du kan downloade her, fastsættes vejledende minimumsstørrelser på arealer til opbevaring i forhold til forskellige boligtyper.
"En lokalplan kan fastsætte andre krav til opbevaringsplads, f.eks. krav om individuelle depotrum og størrelsen af dem. Arealerne skal være tilgængelige og praktisk anvendelige.

Du skal bruge retningslinjerne, når du søger om tilladelse til at opføre ny bebyggelse, tilbygning, ombygning og ændret anvendelse vedrørende etageboliger eller sammenbyggede enfamiliehuse."
 

Københavns Kommune:
"Hvis du vil ændre et erhvervslejemål til bolig, skal du være opmærksom på følgende.
Der skal være et tilstrækkeligt og aflukket areal til opbevaring for boligen og det skal befinde sig på samme matrikel. Eksisterende pulterrum i ejendommen må ikke nedlægges. Hvis de nedlægges, skal de reetableres andet sted i ejendommen.
Det anbefales, at pulterrummet etableres med en størrelse på minimum 3 m2/6m3."

 

Pulterrum og cykelparkering til BIGs nyeste boligbyggeri på Aarhus Ø

Pulterrum og cykelparkering til 255 boliger og et teater i BIGs ikoniske nybyggeri på Aarhus Ø

Se mere

Dobbelte pulterrum til Universitetskollegiet i Odense

Vi var med i processen helt fra start, idet man fra arkitektens side tidligt i projektet brugte os som sparringspartner til opbygningen af pulterrummene.

Se mere

Pulterrum til penthouse og luksuslejligheder

På Havnetrekanten i Horsens kan et nyt markant pejlemærke nu ses på lang afstand. "Geiserne" de nybyggede slanke tårne, er to punkthuse med i alt 40 ejerlejligheder, på henholdsvis 10 og 11 etager.

Se mere

Teknisk salg & support - Download brochure

Nick Møller Merch
Tlf. 8747 6243
Nick _Moeller _Merch

 


 

Pulterrum -forside