Plukkereoler

Plukkereoler med gennemløb kan indrettes individuelt og tilpasses den aktuelle emballagestørrelse og vægt.

Systemet består af få, enkle komponenter.
Støtterammer, bærerammer med lige eller skrå afslutning, rullebaner, skillelister, indføringsstyr og afstivningsbjælker.

Monteringen er hurtig at foretage, også af uøvet personale. Justeringsmulighederne er mange, også efter at reolen er opstillet, så indretningen hurtigt kan tilpasses nye emballagestørrelser. Reolerne kan opbygges i flere etager og de kan indrettes med pallepladser over gennemløbsbanerne.

Oriflame4

Download brochure

plukkereol_2

Plukkereoler med gennemløb koster ikke meget
mere end almindelige lagerreoler, men giver
til gengæld en række fordele:

 

 • er pladsbesparende og giver overskuelighed.
 • kan fungere som bufferlager
 • formindsker ekspeditionstiden og øger plukkehastigheden
 • letter arbejdet for medarbejderne på grund af ergonomisk
  rigtig udformning.
 • kan integreres i enhver virksomhed og til enhver varetype
 • medvirke til bedre orden på lageret.
 • fungerer efter princippet "først ind - først ud" og kan indgå i
  et materialeflow

 

Billeder herunder viser en Linkstor plukkereol med antistatistatiske ruller,
leveret til Grundfos Eletronics.

Reolen er med 3 stk. plukkerammer i størrelse 2403x1605 mm

Plukkegennemlob -antistatiske -ruller -grundfos (1)

Plukkegennemlob -antistatiske -ruller -grundfos (2)

Plukkegennemlob -antistatiske -ruller -grundfos (3)

Teknisk salg & support:

Jylland/fyn
Jan Bach
Mobil: 2027 4412
Jan Bach

 

Sjælland
Lars Lund Møller
Tlf. 8747 6246

Lars Lund Moller

 

Teknisk salg
Mikael S. Laursen

Tlf. 8747 6248
Mikael Laursen