Gennemløbsreoler

Gennemløbsreoler til paller anvendes først og fremmest hvor pladsen skal udnyttes effektivt

Takket være den kompakte lagring kan der i forhold til traditionelle pallereoler rummes 1½-2 gange så mange paller på et givet areal i såvel gennemløbs- som i indskubsreoler. Hertil kommer andre fordele som hurtigere reol-betjening og bedre vareflow.

Gennemløbsreoler - først ind - først ud

Gennemløbsreoler arbejder efter princippet "først ind - først ud". De er derfor velegnede til alle former for pallelagre med ensartede varepartier og medvirker til at sikre en jævn materialestrøm i for eksempel bufferlagre. Det giver orden og oversigt på lageret, er omkostningsbesparende og giver god udnyttelse af rummet.

Princip _gennemlob

rexam-gennemlob

 


 

Palleseparering

Palleseparering fra vores leverandør Euroroll, giver bedre funktion ved separering af paller, idet spærringen kun kan aktiveres hvis der er nok plads mellem pallerne. Placering af mekanisme er flyttet tilbage, og er dermed bedre beskyttet mod pallegafler.

  • Forskellig vægt på paller er nu mulig.
  • Forskellig længde på paller er nu mulig.
  • I alt et bedre og mere robust system.

Palle- og plukkelager til ICM

Indretning af palle- og plukkelager med gennemløbsreoler hos ICM A/S

Se mere

Gennemløbsreoler ekspederer 80.000 EUR paller om året

Gennemløbsreoler er det afgørende fundament for at den fuldautomatiske overfladebehandling kører i døgndrift

Se mere

Indskubsreol til Danisco A/S, Haderslev

Kapacitet: 80 pallepladser á 1000 mm i højden

Se mere

Lad os starte en dialog:

Jylland/fyn
Jan Bach
Mobil: 2027 4412
Jan Bach

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
Christian _Haldager