Arla optimerer lagerflowet i distributionscentret i Hobro

3. januar 2020

En planlagt omlægning af produktionen på Arlas mejeri i Hobro betød, at distributionscentret skulle håndtere knap 85 % flere paller om året på den samme plads

Peter Jensen, arbejdsleder på dagholdet, viser os rundt i distributionscentret, som hver dag modtager varer fra flere Arla mejerier, og distribuerer det ud til danske butikker og kunder. 725 tons mælkeprodukter forlader hver dag distributionscenteret. Alle varerne er organiseret på paller, og indtil for et lille års tid siden blev pallerne med frisk mælk organiseret i to lag direkte på gulvet; sorteret efter dato. 

”Det fungerede i princippet fint, men mælken står kun ganske få timer på lageret, inden det sendes videre. Det krævede en del manuel håndtering at flytte paller frem i rækkerne, så der altid var plads til den nyeste mælk bagerst.” Peter Jensen, arbejdsleder på dagholdet

Da produktionsomlægningerne skulle realiseres med i gennemsnit 380 ekstra paller yoghurt og skyr igennem distributionscentret, gik Peter Jensen sammen med et internt Arla team i gang med at udforske mulighederne for en lagerindretning, der passede til kapacitet, produkter og workflow. De besøgte lagre på andre Arla distributionscentre og mejerier for at se, hvordan løsningerne fungerede i praksis.

Teamet fandt frem til at en kombination af pallereoler med gennemløb og indskub ville give den ønskede fleksibilitet, antal pallepladser, hastighed i ind- og udlagring samt optimal opbevaring af produkterne i de få timer, de står på lageret. Gulvpladsen har også været et afgørende parameter for beslutningen, for hvor gennemløbsreoler kræver køregange til begge ender af reolen, er der kun behov for én køregang ved indskubsreolerne. Hvis der havde været plads til det, ville hele anlægget udelukkende bestå af gennemløbsreoler, fordi det er den mest effektive måde at håndtere FIFO varer. 

>> Se casen: Sådan fik Kamstrup 55 pallepladser på under 33 m2

 

gennemløbsreol pallereol Hans Schourup

”Der er selvfølgelig altid delte meninger om sådanne forandringer. Der er nogen, der synes, at det vi gjorde før, fungerede fint. Men det er jo ikke effektivt at flytte paller frem manuelt - det skaber ingen værdi for produktet eller for medarbejderne.” Peter Jensen, arbejdsleder på dagholdet

Gevinsten ved det nye anlæg med indskub og gennemløb i pallereoler er primært bedre udnyttelse af medarbejdernes tid. De kan nu bruge en større del af arbejdstiden på at udføre opgaver, der tilfører produkterne værdi, og det er nemmere at styre datoerne, når pallerne står i reoler. I lagerhallen udnytter pallereolerne pladsen under loftet, og nu står pallerne i tre lag, hvor de før stod i to lag på gulvet.

>> Case for støberikoncernen Vald. Birn: Det afgørende fundament for at overfladebehandlingen kører i døgndrift er vores gennemløbsreoler

I nogle af indskubsreolerne er der installeret et kølingsanlæg, som sørger for at skyr og yoghurt hurtigt bliver kølet ned, når det ankommer til lageret direkte fra produktionen.

Indskubsreol pallereol Hans Schourup

Opgave:
Levering og montering af 1.694 pallepladser i gennemløbsreoler og indskubsreoler i kølerum og kælder.

 

Om Hobro distributionscenter

Arlas distributionscenter i Hobro distribuerer produkter fra Hobro Mejeris egenproduktion og fra Arlas andre mejerier, som ikke selv har distributionscenter. I runde tal kører der 725 tons ud om dagen. Mejeriet producerer mælk, yoghurt og skyr.
Peter Jensen har været i Arla i lidt over 30 år, og han har været med på rejsen fra de var ca. 50 medarbejdere på distributionscenteret og mejeriet i Hobro. I dag er der i omegnen af 400 medarbejdere.

 

pushback push back pallereol gennemløbsreol pallereol Hans Schourup

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH