TIAGo robotter til Aalborg Universitet

8. oktober 2020

Universitetets nye kandidatuddannelse i Robotics, er en civilingeniøruddannelse rettet mod bachelorer, som er interesseret i robotprogrammering, reguleringssystemer og software.

Uddannelsen giver de studerende indsigt i de udfordringer, som virksomheder, rådgivende ingeniører, serviceinstitutter og forskningsinstitutioner møder i forbindelse med anvendelse af robotter og automation i fremtiden, hvorefter de bliver i stand til at omsætte denne viden i professionel praksis.

Hans Schourup A/S har leveret to nye robotter som indgår i undervisningen.

TIAGo robotterne kan helt fra start tilpasses og har utallige udvidelsesmuligheder. De kan konfigureres efter ønske - til den ideelle platform til forskningsprojektet - til laboratoriet eller til at konkurrere i robotteknikker med eget eller andre teams.

Robotten kan umiddelbart efter udpakning, kombinerer opfattelse, navigation, manipulation og har færdigheder mht. menneske/robot-interaktioner.
De studerende kan hurtigt at komme i gang med at programmere TIAGo, den har open source-simuleringer og ROS-tutorials tilgængelige, der kan downloades online. 

Herunder fortæller Kristian lidt om hans valg af uddannelsen.

Lidt om robottens muligheder:

Vi takker for ordren og samarbejdet til:
Karl Damkjær Hansen og Rasmus Pedersen
Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg universitet.