Pulterrum - Åhusene på Søren Frichs Vej

5. september 2010

9 højhuse med Axelent pulterrum i kælderen

Nye flotte bygninger i 10 etager, skyder i disse år op af jorden ved siden af den gamle godsbanegård i Aarhus. 

Hvert af de 9 højhuse indeholder 48 lejligheder med tilhørende pulterrum i kælderen. Det er entreprenør KAJ OVE MADSEN A/S der er totalentreprenør på det store projekt, der kommer til at ligge med Aarhus å i baghaven.


"Hans Schourup A/S rettede i maj måned henvendelse til os, med henblik på at lave et samarbejde om indretningen af pulterrummene i kælderen.

På det indledende møde fik vi præsenteret forskellige produktprøver, hvor vi kunne se kvaliteten samt de muligheder man kunne vælge.

Vi var hurtig overbevist om at produktet og virksomheden kunne indfri vores krav og ønsker, så deres konsulent Nick Rasmussen fik herefter udleveret byggetegninger.

Kort tid efter modtog vi specifikationer med priser, tidsplan og en detaljeret projekttegning. Sammen fik vi de sidste detaljer på plads og leverancen blev hurtigt effektueret, leveret og monteret af Hans Schourup A/S, så kælderen allerede i dag er fyldt med lejernes pulterrumseffekter.

Nu står de 9 højhuse næsten helt færdige og Hans Schourup A/S monterer næstsidste blok i uge 6 og sidste blok er planlagt til aflevering i uge 12 - 2014 "
Kaj Ove Madsen A/S