Sådan kommer du hurtigt i drift med lagerautomaten

30. april 2019

Er det bare plug&play, når lagerautomaten er stillet op på fabrikken? Frontmatec deler her ud af sine erfaringer

Helt så simpelt er det ikke, og det ved de fleste godt. Hos Frontmatec vidste Warehouse Manager Kim Myrwick og Logi Einarsson, Manager Global Operation Support, også godt, der lå en større opgave foran dem, før 4 nye lagerautomater leverer den forventede effektivitet og plukkehastighed. Men hvad kræver det i praksis, når 14.000 varenumre skal flyttes fra reoler til lagerautomater?

Hos Frontmatec er ledelse og medarbejdere vant til at implementere nye maskiner i produktionen. Men det er første gang, de står overfor implementeringen af 4 lagerautomater, og i den proces har Logi Einarsson og Kim Myrwick gjort sig flere gode erfaringer, de gerne vil dele med andre, der står overfor en tilsvarende opgave.

"Start med at beslutte, hvordan varerne skal opbevares i skufferne. Skal de ligge i plastkasser,
papkasser eller mellem flytbare skillerum? Du kan ikke komme i gang med at fylde i automaten, før
dét er på plads." Kim Myrwick, Frontmatec

Frontmatec har valgt at inddele skufferne med en kombination af plastkasser og specialfremstillet papemballage. Plastkasserne er genbrug fra reolerne, og størrelsen passer godt i skufferne. Kim Myrwick har bestilt papemballagen specielt til Frontmatec i forskellige størrelser, der kan kombineres, så pladsen i skufferne udnyttes fuldt ud.

Herefter begynder arbejdet med at flytte varerne fra reolerne til lagerautomaten. Frontmatec har valgt WMS premium pakken med fuld integration til Axapta med henblik på at køre kaoslager. Derfor er det vigtigt at få registreret placeringen af hvert enkelt varenummer i den enkelte skuffe i WMS'et.

"Vi har flyttet alle varenumre fra én hylde i reolen, og fyldt én skuffe i lagerautomaten ad gangen.
Derefter registrerer vi placeringen af hver enkelt varenummer i skuffen - én for én - i lagerautomatens
WMS." Kim Myrwick, Frontmatec

lagerautomat automatisering VLM Modula

35 % mere effektivt at plukke

WMS'et indsamler løbende data om hvor meget bevægelse, der er på hvert enkelt varenummer. Når datagrundlaget har nået en kritisk mængde, vil WMS'et kontinuerligt anbefale den optimale placering af hvert enkelt varenummer for at opnå højere effektivitet i plukkeprocessen.

"Jeg forventer, at plukkeprocessen i gennemsnit bliver 35 % mere effektiv, når lagerautomaterne er i
fuld drift set i forhold til når vi tidligere plukkede fra reoler. Herudover forventer jeg at spare omkring
35 arbejdstimer pr. uge, når WMS’et er fuldt implementeret i vores ERP system" Logi Einarsson, Frontmatec

Kan lageret køre videre, mens lagerautomaterne stilles op?

Opstillingen af lagerautomaterne er foregået sideløbende med, lagermedarbejderne har udført deres normale opgaver. Den vigtigste forudsætning for at det er foregået stille og roligt er, at både montageteamet, lagermedarbejderne og ledelse har vist hensyn til hinanden.

"Det er selvfølgelig altid lidt bøvlet, når der skal ryddes plads til en installation, men det er gået
rimelig smertefrit." Kim Myrwick, Frontmatec

Derfor valgte Frontmatec Modula lagerautomater

Der ligger en længere proces forud for Frontmatecs beslutning om at investere i Modula lagerautomater. Undervejs har de været i dialog med flere mulige leverandører for at danne det bedste grundlag for købsbeslutningen.

"Vi valgte Modulas lagerautomater, fordi de passer til vores behov, og fordi vores beregninger af
totalomkostningerne ved Modula er meget lavere end hos de andre leverandører. Lagerautomaterne
på markedet i dag kan stort set det samme. Derfor blev 'indpakningen' afgørende for os. Vi har fx
indgået en serviceaftale med Hans Schourup, som både omfatter serviceeftersyn og et lager af
reservedele i Danmark." Logi Einarsson, Frontmatec

lagerautomat automatisering VLM Modula

Udfordringen:

 • Ønske om frigørelse af kvadratmeter til nyt produktionsudstyr,
 • Hurtigere plukkeproces,
 • Bedre ergonomi,
 • Hurtigere lageroptællinger

Løsningen:

 • 4 stk. Modula Lift MX50D lagerautomater inkl. Premium WMS
 • Serviceaftale med udvidet garantiperiode på 36 måneder, som dækker
  • serviceeftersyn,
  • reservedelslager i Danmark og
  • udbedringer af defekter påbegyndes indenfor 24 timer
 • Frontmatec har desuden købt 4 stk. lagerautomater til Tyskland

Udbytte:

 • 14.000 varenumre opbevares nu på 48 m2, og der er frigivet 350 m2 til nye produktionslinjer.
 • Centralisering af varelageret gør det hurtigere at plukke varer, og behovet for at bruge trappestiger og gaffeltrucks i plukkearbejdet for at nå varerne på de øverste hylder er minimeret.
 • Ergonomien er forbedret for medarbejderne, som nu plukker i gode arbejdsstillinger fra skufferne i lagerautomaterne.
 • Strømforbruget pr. lagerautomat er kun 7 kWh

 

Modula lagerautomater lagerautomat automatisering VLM Modula

Vil du vide mere om fordelene ved lagerautomater og WMS?

Udfyld formularen her - så kontakter vi dig