Dobbelte pulterrum til Universitetskollegiet i Odense

27. januar 2016

Vi var med i processen helt fra start, idet man fra arkitektens side tidligt i projektet brugte os som sparringspartner til opbygningen af pulterrummene.

Dobbelte Pulterrum Universitetskollegiet Odense

Universitetskollegiet

Det nye Universitetskollegie i Odense er en 50 meter høj bygningen, der med sine 15 etager indeholder 250 boliger som fordeler sig på 180 stk. 1-værelsesboliger. Her er 35 værelser med øget tilgængelighed og 35 stk. 2-personers-værelser, foruden to forskerlejligheder og en pedelbolig.  

I alt udgør kollegiet 15.000 m²

Byggeriet er tegnet af C. F. Møllers arkitekter med NIRAS som rådgivende ingeniører.

 

Dobbelte pulterrum

Dette projekt var specielt fordi der i den høje bygning er forholdsvis mange beboere, der hver har krav på et pulterrum. Af den grund projekterede vi rummene som dobbeltrum/pulterrum i 2 etager og udnytter dermed også lofthøjden fuld ud.

Normalt laves dobbeltrum med en adskillelse i fineret træplade, men i dette tilfælde blev de lavet af stål, da det passer bedre til  miljøet i kælderen og ser rent arkitektonisk også meget pænere ud. En anden fordel ved pulterrum bygget i stål, er at montagen forløber hurtigere og omkostningerne dermed minimeres.

Det er i øvrigt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal der har valgt at forære Syddansk Universitets studerende det nye kollegium. I denne forbindelse har A. P. Møller Fonden stiftet Fonden Universitetskollegiet i Odense, der ejer og har bygge kollegiet på Moseskovvej 1, 5230 Odense M.

Læs mere om pulterrum her eller se vores øvrige referencer vedr. pulterrum

Dobbelte Pulterrum Odense 8