Sådan fik Kamstrup 750 pallepladser og samtidig skabt højere sikkerhed for medarbejderne

13. november 2018

Kravet fra Kamstrup var enkelt:
Der skulle være plads til så mange paller som muligt på den tildelte plads, fordelt på et område i lagerhallen og batterilageret i forsendelsen/varemodtagelsen.
Ingen lagerautomater - ingen automatiske lagre; kun pallepladser i pallereoler.

Med en kombination af push-back reoler - også kaldet indskubsreoler - almindelige pallereoler og sikkerhedsnet fik Kamstrup indrettet sit lager med plads til så mange EUR paller som muligt. Samtidig er medarbejdernes sikkerhed er blevet endnu højere, fordi trafikårerne er blevet optimeret.

Kamstrup Vandfabrikken Pallereoler 1

55 pallepladser på mindre end 33 m2

Behovet for opbevaring af batterier var stort i forhold til størrelsen af det brandsikrede rum på 7 x 4,7 meter, hvor der også skulle være plads til at trucken henter og bringer paller.

Push-back reoler var det oplagte svar på en løsning, der både udnyttede højden og dybden i det lille rum.

Det var en lidt større opgave at få plads til de 5 paller i bredden, som Kamstrup ønskede. 

Vi løste opgaven ved at opbygge reolen med ekstra lange bjælker, hvilket gjorde det muligt at opbygge reolen med kun 2 stiger i stedet for 3. Det frigav nogle få centimeter, hvilket var nok til at få plads til 5 paller ved siden af hinanden. 

”Hans Schourup var gode til at se nye muligheder for at udnytte pladsen maksimalt. Vi stillede en udfordrende opgave og fik et løsningsforslag, der ramte plet i forhold til vores ønsker.” Peter Frølund, projektleder hos Kamstrup

 

Kamstrup Vandfabrikken Push Back Pallereoler 1

Pallereoler med sikkerhedsnet bidrager til trygt arbejdsmiljø

Løsningen i den største lagerhal blev bygget op af Rosss pallereoler med standard stiger og bjælker. Den store opgave lå i at finde den kombination, der udløste den størst mulige mængde pallepladser og som samtidig skabte optimerede trafikårer i og omkring lagerområdet. 

Resultatet blev 750 pallepladser og et lukket lagerområde, hvor kun medarbejdere med ærinde kommer.

Den yderste række reoler blev monteret med net ud mod køre- og gangarealet på både langsider og gavle for at undgå at emner falder ned fra pallereolerne og lander udenfor lagerområdet. Og i værste fald forårsager skade på en medarbejder. Pallereolerne er også monteret med sikkerhedsnet på alle nederste bjælkelag for at sikre medarbejderne mod potentielle arbejdsskader fra emner, der falder ned fra de øvrige lag. 

Den løsning er Peter Frølund meget begejstret for:

”Nettene på langsiderne af reolerne beskytter ikke kun mod emner, der falder ned. De er også med til at mindske risikoen for andre ulykker, fordi medarbejderne ikke kan skyde genvej gennem pallereolerne. De er tvunget til at gå udenom.” 

Peter Frølund, projektleder hos Kamstrup

Kamstrup Vandfabrikken Pallereoler Rygnet 2

Kamstrup Vandfabrikken Pallereoler Hyldenet 4

Rack Armour beskytter stigerne i pallereolerne mod påkørsler af trucks. Det er en stigebeskytter, som monteres direkte på stigerne, og derfor skal den ikke gøres fast i gulvet. Den løsning ser Peter Frølund flere fordele ved:

”Bliver der kørt på et truckværn, der er boltet fast i betongulvet, kan det give dyre skader i gulvet, fordi betonen bliver porøs. Så skal der støbes igen, før gulvet er funktionsdygtigt. Det sker ikke med Rack Armour.” 

 Kamstrup Vandfabrikken Rack Armour Pallereoler

Fakta:

750 EUR pallepladser i pallereoler monteret med sikkerhedsnet på bagsider og gavle. Herudover monteret med nethylder og Rack Armour stigebeskyttere.

55 EUR pallepladser i push-back reoler.

Leveret og monteret.

 

Om Kamstrup

Kamstrup er verdens førende leverandører af løsninger der hjælper vand-, varme-, køle- og el-forsyningsselskaber med at måle, administrere og analysere energi- og vandforbrug.

De intelligente måleløsninger gør forsyningsselskaber og samfund i stand til at reducere vandtabet og øge energieffektiviteten, idet de får indsigt at handle på og data til at tilpasse deres indsatser.

 

80000 Paller Gennemlob Vald Birn

Flere Pallereoler Fra Hans Schourup

gennemløbsreol pallereol Hans Schourup

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH