Brandsikret mezzanin på 1.535 m² til Vestforsyningen

15. januar 2014

Vi har leveret mezzaninen i samarbejde med Holstebro-entreprenøren Gråkjær.

Mezzaninen er til værksteds- og lagerbygningen hos Vestforsyningen og er brandsikret iht. DS/EN 13501-2.

Selve lagerbygningen er på 2285 kvadratmeter i to etager og i tilknytning til det nye lager bliver der opført en ny værkstedsbygning på 525 kvadratmeter, sådan at nogle eksisterende værkstedslokaler i Nupark kan frigøres til andre formål. Og udendørs kan trailere og andre småkøretøjer fremover stå i ly for vind og vejr under sammenlagt 800 kvadratmeter halvtag.

Lagerbygningen bliver åben i begge ender og fra loftet hænger en traverskran, så lastbiler kan køre helt ind på lageret for at læsse og losse f.eks. fjernvarmerør.

Det er A2 Arkitekterne, som også har tegnet de andre bygninger i Nupark, der har designet det nye lagerbyggeri, så det både er funktionelt i forhold til medarbejdernes behov og arbejdsmiljø, og med et udseende, så lageret og det nye værksted falder naturligt ind i landskabet sammen med det øvrige byggeri i Nupark.
Sammenlagt et byggeri til ca. 25 millioner som stod færdigt i slutningen af 2013.

 

 Mezzanin Vestforsyningen  Mezzanin Vestforsyningen  Mezzanin Vestforsyningen Mezzanin Vestforsyningen

 


Om virksomheden

Vestforsyningen er et multiforsyningsselskab med hovedsæde i udviklingsparken Nupark, Holstebro.

Deres hovedopgaver er forsyning af el, vand, varme og rensning af spildevand.
De er 100 % ejet af Holstebro Kommune og arbejder også med grønne og bæredygtige initiativer. De har f.eks. et program, hvor de tilbyder 25.000 kr. til grønne og bæredygtige ideer. Hvis du, din forening eller din virksomhed har en idé til et grønt og bæredygtigt initiativ, som andre også kan bruge, kan du sende din indstilling.
Derudover arbejder de også med grøn omstilling, som det ses i deres praktikprogram.

 

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH

Mezzaniner