Med HS-plastkasser bidrager vi til et bedre miljø

9. april 2020

Produktion med overskudsplast giver 90% Co2 besparelse

Hans Schourup A/S har i samarbejde med Teknologisk Institut, lavet en vurdering af den CO2-besparelse man opnår, ved at benytte overskudsplast i produktionen af plastkasser.
Normalt foregår produktionen af plastkasser ved sprøjtestøbning, hvor et jomfrueligt polypropylen (PP) granulat opvarmes, blandes og homogeniseres i en snekke, hvorefter det sprøjtes ind i en værktøjsform, til forskellige kassetyper og størrelser.

Overskudsplast genanvendes i miljørigtig produktion

Som alternativ til jomfrulig granulat, indsamles der store mængder af overskudsplast fra virksomheder lokalt i områderne omkring produktionen. Det indsamlede råmateriale er ved ankomsten til produktionen i så høj, ensartet og ren kvalitet, at der er ikke behov for de adskillige sorterings og rengøringsprocessor der normalt benyttes. Allerede her, inden fremstillingen er startet er der opnået besparelser på drift, elektricitet og vand.

I produktionen bliver overskudsplasten kværnet og omdannet til et nyt, genanvendeligt granulat, som herefter anvendes på samme måde som jomfruelig granulat til sprøjtestøbning af plastkasser. Ved at genanvende overskudsplast, som ellers ville være sendt til deponering eller forbrænding, undgår man ekstra forurening samt belastning af miljøet og man opnår desuden en stor besparelse på råmaterialet. Derudover er transporten effektiviseret, idet alt plast indsamles på én gang af virksomheden og bliver kørt til genanvendelse. Tidligere transporterede de lokale virksomheder hver især deres overskudsplast til deponering.

I rapporten ”Simpel CO2 besparelse for kasser af genbrugsplast” fra Teknologisk Institut kortlægges den CO2 besparelse, der opnås ved at anvende overskudsplast som alternativ til jomfrueligt plast. Det dokumenteres med den undgåede produktion med jomfrueligt granulat, samt den undgåede affaldsbehandling og sortering som ellers skal udføres, såfremt plasten ikke blev genbrugt.

Alene ved at erstatte jomfrueligt granulat med granulat af overskudsplast, er der en besparelse på 2,8 kg CO2 ift. det normale CO2 forbrug af 3,05 kg ved jomfrueligt plast. Dette svarer til en 90% CO2 besparelse ift. et scenarie hvor plasten bliver sendt til normal forbrænding. Derudover opnås en ekstra besparelse på den optimerede affaldsbehandling og håndtering, disse er ikke medregnet.

I vurderingen af potentielle miljøpåvirkninger (LCIA) er karakteriseringsmodellen CML 2001 anvendt sammen med GaBi 7.2 iht. klassificering og karakterisering af input og output flows. Resultater fra LCIA’en angives udelukkende for Global Warming Potential (GWP), hvor de bliver omsat til en CO2 ækvivalent.

CO2 besparelsen repræsenterer altså en væsentlig nedsættelse af det Carbon Footprint der ellers er til stede, når der produceres plastkasser.

Foot

Hvad er CO2 fodaftryk / Carbon Footprint?

Carbon Footprint er betegnelsen for den mængde af udledt CO2 vi hver især er ansvarlige for, gennem vores daglige energiforbrug og fodaftrykket bruges som et billede på den påvirkning den enkeltes forbrug har på jorden.

www.carbonfootprint.com kan du beregne dit personlige CO2-udledning i tons. CO2-kalkulatoren medtager faktorer som husstand, flyrejser, bil, offentlig transport og madvaner.

CO2 besparelsen er kun gældende for HS-lagerkasser, HS-EURO plastkasser, HS-stabel og transportkasser.

Overskudsplast

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH