Gode råd til indkøb af lagerinventar

Når du køber lagerinventar, stilles du oftere og oftere overfor spørgsmålet:
"Skal jeg købe produktet usamlet for at spare penge eller samlet for at spare tid?"


Hos Hans Schourup kan du vælge begge løsninger

Vi vil dog som udgangspunkt råde vores kunder til at vælge den samlede løsning, da vores mangeårige erfaring viser at hensynet til medgået tid, omkostninger og overflytning af ansvar, ofte overgår den besparelse man påregner ved indhentning af priser og tilbud.

Hvis du overvejer at købe usamlede produkter skal du tage hensyn til:

Mulige ulemper

 • Medgået tid - Den tid dine egne medarbejdere skal bruge på montage og samling skal indregnes
 • Ansvar - samler man selv, overgår ansvaret til køber
 • Ekstra Indpakning/emballage - hver del skal indpakkes separat og dermed også bortskaffes af kunden
 • Sikkerhed - man skal selv samle produktet korrekt og forsvarligt
 • Ingen manglende dele - er produktet allerede samlet er man sikker på at alle dele er monteret
 • Omkostninger - ved forkert samling og montering skal man købe nye dele for egen regning

Mulige fordele

 • Lavere pris (ca. 10%)
 • Lavere fragt ved mindre rumfang
 • Nemmere opbevaring - fylder mindre

Over de senere år, er mange leverandører af inventar gået over til som standard at tilbyde deres produkter i usamlet stand.
2 ingredienser indgår i prisforskellen mellem monteret og usamlet, arbejdsløn ved samling samt fragt.


Fragt
At der kan spares penge på fragten, er for nogle varers vedkommende sandt, mens det for andre typer produkters vedkommende ikke gør den store forskel. Er der meget "tomt" rumfang i produktet (primært skabe) kan der meget vel være penge at spare på fragten, mens der for fleste andre typer produkters vedkommende (reoler) ikke er så meget at hente.

Medgået tid
Den tid dine egne medarbejdere skal bruge på montage og samling skal inddrages i dine overvejelser. Mange produkter virker måske umiddelbart ikke komplicerede at "selvbygge", men man skal huske på at de folk du sætter på opgaven "starter fra bunden". Der er lidt variation i prisforskellen på de enkelte produkttypers arbejdsindhold, men typisk skal man regne med at ca. 10 % af varens pris består i samling af produktet.

Da der er forskel på om man er vant til at samle produkterne eller om det er uvant arbejde, kan man ikke uden videre tage de 10 % og sidestille det med egne omkostninger ved montering, da slutkunden ofte vil tage længere tid om monteringen end leverandøren.

Øvrige forhold
Når du sammenligner produkter på tværs af leverandører kan det være svært at se forskel, da det ikke altid fremgår om et produkt leveres samlet eller i "flade pakker". Det er dog ofte sådan, at medmindre det specifikt fremgår at produktet leveres samlet, skal man selv forestå samling og montage. Man skal naturligvis huske at den usamlede løsning ofte indebærer en del andre aspekter man skal tage hensyn til:

 • Ansvar - samler man selv, overgår ansvaret til køber
 • Ekstra Indpakning/emballage - hver del skal indpakkes separat og dermed også bortskaffes af kunden
 • Sikkerhed - man skal selv samle produktet korrekt og forsvarligt
 • Ingen manglende dele - er produktet allerede samlet er man sikker på at alle dele er monteret
 • Omkostninger - ved forkert samling og montering skal man købe nye dele for egen regning


Opsummering:

Vælger man at købe sit lagerinventar usamlet, opnår man typisk en prisfordel på 10-12 %, fragtomkostningerne vil typisk være lavere og man kan samle produkterne i takt med at man har plads/behov for det.

Vælger man den samlede løsning er man på mere sikker grund med hensyn til korrekt montering og produktansvar, men man frasiger sig en potentiel besparelse. Besparelsen er dog ofte mindre end forventet, da den medgåede tid ved at samle selv, ofte undervurderes.

Hos Hans Schourup kan man vælge begge løsninger. Vi vil dog som udgangspunkt råde vores kunder til at vælge den samlede løsning, da vores mangeårige erfaring viser at hensynet til medgået tid, omkostninger og overflytning af ansvar, ofte overgår den besparelse man påregner ved indhentning af priser og tilbud.

Derfor er de produkter vi tilbyder - næsten uden undtagelse - færdigsamlet og klar til brug når du modtager dem.

Spørg os gerne på det usamlede alternativ, så kan du vurdere om besparelsen står mål med egen indsats.
Vi giver gerne et estimat på tidsforbrug og fragten.

Ved at anvende Hans Schourup A/S til større montageopgaver, får du montører med indgående kendskab til gældende normer og standarder. Vores stab af erfarne og dygtige montører udfører montageopgaver, både ude og hjemme.

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH