Handelsbetingelser

OBS!! Intet salg til private. For at bestille i vores webshop kræves et CVR-nummer.

Betaling

Konto (erhverv & institutioner efter aftale)
Det er muligt for institutioner med EAN-nummer og virksomheder med SE-nummer at søge om en kreditaftale. En konto med kredit skal først endeligt godkendes af Hans Schourup A/S.

En kunde med kredit har 20 dages betalingsfrist. Betaling sker til bank eller med medfølgende girokort.
Ved for sen indbetaling af faktura skal der betales morarenter (p.t. 12 % p.a.) samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr rykker.
Kontoaftaler kan opsiges uden varsel af Hans Schourup A/S

Forsendelse

Alle produkter bliver leveret af danske fragtfirmaer og omkostningerne hertil betales af kunden. Skal ordren sendes udenlands, vil det nøjagtige fragt gebyr, blive aftalt direkte med kunden. Levering af lagervarer finder normalt sted indenfor 2 arbejdsdage. Skulle forsendelsen blive forsinket, bestræber vi os på at give besked herom på e-mail.
Der leveres overalt i Danmark, dog undtaget ikke-brofaste øer, Bornholm, Grønland og Færøerne.
Levering til ikke-brofaste øer samt levering udenfor Danmark sker efter særskilt aftale.

Fragt i webshoppen faktureres ud fra beløbsstørrelse på hver ordre.

Ved køb under kr. 3500 tillægges der fragt på kr. 249,-
Ved køb fra og over kr. 3500 tillægges der 12,5 % af beløbsstørrelsen.
Alle priser er ekskl. moms   

Leveringsted og risiko
Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angivet adresse. Alle forsendelser er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt for en lastvogn ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning og skal godkende leverancen.
Eventuel ventetid sker for købers regning.

Levering regnes ved vognkant med mindre andet er aftalt og risikoen for varen overgår samtidig til køber.
Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Leveringer som efter købers ønske stilles uden kvittering, er for købers egen risiko ved eventuelle mangler og beskadigelser. Et underskrevet fragtbrev betragtes som at varen er modtaget og godkendt som fejlfri leverance. Det er kundens ansvar at kontrollere om varen er i orden ved modtagelse.
Er der tvivl om emballagen er intakt kan fragtbrevet underskrives med teksten ”Med forbehold”

Leveringsadresse
Det er muligt at indtaste en leveringsadresse, som ikke er den samme som faktureringsadressen. Fakturaen bliver sendt til kunden og varerne bliver sendt til leveringsadressen sammen med en følgeseddel.

Del-leverance
Hvis en vare er på lager ved bestilling, bliver den straks reserveret. Hvis ikke alle varer er på lager (f.eks. i restordre eller hvis varen er ved at blive samlet), sendes ordren samlet når alle varer er disponible. Ønskes dellevering, bedes man tydeligt gøre opmærksom på dette i en kommentar på ordren.

Reklamationsret

Det en købers pligt at gøre opmærksom på fejl og mangler inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget, ved at kontakte os på tlf. 86146244 eller på info@hans-schourup.dk

Ved levering skal køber inden der kvitteres for modtagelsen, kontrollere at det korrekte antal er leveret og at varerne er i hel og ubeskadiget stand. Er der transportskader på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal køber meddele dette skriftligt på fragtbrevet. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

Gældende for virksomheder:
Der ydes 1 års reklamationsret, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles til Hans Schourup A/S indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager hvor der er fejl ved vores produkter, betaler Hans Schourup A/S for fragten ved returnering. Ombytning eller reparation medfører ikke en fornyet 1 års reklamationsperiode.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@hans-schourup.dk


Fortrydelsesret og returnering

Returneringspolitik
Du har som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Du betaler selv fragtomkostninger for varer som returneres og disse skal være væsentligt i samme stand som da du modtog dem og skal desuden være i den originale emballage. Hvis der er fejl ved vores produkter, betaler vi for fragten ved returnering.

Refundering
Hvis du vælger at returnere varer, vil vi efter at have modtaget dem og sikret os, at de er i god stand, tilbagebetale hvad varen måtte have kostet. Beløbet vil blive overført direkte til din konto.

Pakning og forsendelse
Det er dit ansvar, at alle varer bliver pakket forsvarligt før returnering.
 


Copyright

Alle rettigheder på dette site tilhører Hans Schourup A/S. Alle produkter er nævnt med vores producenternes tilladelse. Kopiering eller reproduktion af tekst og billeder fra hjemmesiden eller dele heraf er forbudt og beskyttet af international lov og copyrights.

CVR-nr. DK65835118
Hans Schourup A/S
Sletvej 2 D
8310 Tranbjerg J.
info@hans-schourup.dk
Telefon 8614 6244

Åbningstider
Kontoret og vores telefoner, i tidsrummet:
Mandag – Torsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:30

Lager og forsendelse:
Transportcenter Allé 5-11, DK-7400 Herning