Pulterrum til ungdomsboliger i Aalborg

10. august 2015

Hastesag – fra første kontakt til færdigt projekt på 3 uger

I samarbejde med Entreprenør Færch & Co. har vi indrettet pulterrum i kældrene på Golfbakken 20-22 i Aalborg.

Byggesagen med ungdomsboligerne Skovparken i Aalborg havde dog en kedelig start, idet byggeriets egentlige entreprenør gik konkurs inden bygningerne stod færdige.  Men som i alle andre henseender er ”den enes død, den andens brød” og da Færch & Co. sidenhen fik opgaven, blev byggeriet færdiggjort og huser i dag nogle af byens unge studerende.

Færch & Co. tog i starten af juni 2015 kontakt til os, for at få udarbejdet et tilbud på projektet som hastede.
Vi besvarede henvendelsen med et pristilbud i løbet af få timer og Færch & Co. kvitterede med en hurtig beslutning om at Hans Schourup A/S kunne starte montageopgaven af pulterrummene.
Allerede 3 uger efter, kunne vi meddele at installationen nu var klar til brug for beboerne i ungdomsboligerne.

Pulterrum til ungdomsboliger