Skinneløs kompaktreol

12. oktober 2015

På Aarhus Universitetshospital er man netop nu ved at tage en ny type kompaktreol i brug på Hospitalets Apotek.

 

Apoteket ligger midt i det, man tidligere kaldte Århus kommunehospital
I samarbejde med teknisk afdeling, Arkitekt Kai Albertsen, og det ledende personale på Apoteket, finder man frem til at den mest optimale løsning til et bestemt rum, skal være en skinneløs kompaktreol.

Rummet, som er et kølet rum, er i sig selv svært at indrette, da både størrelse og adgangsforhold er begrænset. Netop derfor er denne type reol velegnet, da kompaktreoler udmærker sig ved at give enten flere hyldemeter på samme plads, eller samme hyldemeter på mindre plads.

Løsningen, som nu er monteret, er en såkaldt skinneløs, mobil kompaktreol. Den største fordel ved dette system er, at reolen kører i én, fast skinne, og dermed er der ikke skinner monteret i gulvet, hvor selve reolen skal køre. Det letter arbejdet med at køre gennem lokalet med plukkevogne, som kører helt uhindret på gulvet. Da reolen befinder sig på et hospital, har vi naturligvis leveres et anlæg med BIOCOTE overfladebehandling, som hæmmer vækst af bakterier, og dermed bidrager til at hindre overførsel af bakterier mellem mennesker.

Vi takker for samarbejdet med den aktuelle sag og ser frem til at løse endnu flere opgaver. Næste projekt, reoler med BIOCOTE til Apoteket er allerede igangsat!

 

Bakteriefri Reol Til Hospital 1

Bakteriefri Reol Til Hospital 4

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH