Mobile grenreoler

4. juni 2012

Blendex A/S, der er en af de førende virksomheder i Danmark inden for solafskærmning, udnytter lageret optimalt med den mobile grenreol

Pladsbehov reduceret med over 53%

Hans Schourup AS var med som rådgiver tidligt i byggefasen, hvilket gav mulighed for forslaget om nedstøbte skinner til vognene. Det leverede anlæg er 19 meter langt inkl. én køregang men er fremtidssikret idet der er nedstøbt skinner i 30 meters længde, så en udvidelse derfor hurtigt kan udføres.
Fordelen ved nedstøbte skinner er at det giver nem håndtering mellem vognene, f. eks med truck.

De mobile reoler er leveret med håndhjul for manuel betjening. Hver enkelt vogn er udstyret med kædetræk der har dobbelt udveksling/gear. Udvekslingen betyder let håndtering, idet man med håndhjulet på den enkelte vogn kan flytte alle vogne på én gang. Med et tryk på blot 1 kg. flyttes 2.224 kg.
  
Pladsbehovet reduceret med over 53%:
Ved traditionel opstilling af grenreoler med én køregang pr. dobbeltgrenreol ville pladsbehovet være 42,5 meter x 6 meter, men ved brug af mobile vogne blev pladsbehovet 20 meter x 6 meter inkl. 2,9 meter køregang, altså en fordobling af kapaciteten, samt mulighed for en udvidelse med 5 vogne yderligere.
 
Anlægsdata
8 stk. vogne, hver med 1 stk. dobbelt grenreol og 2 stk. stationære enkelt grenreol

Anlægshøjde inkl. grenreol og vogn : 3335 mm
Stammehøjde : 3200 mm.
Antal grene pr stamme : 4 grene + fod.
Belastning pr. aflæg : 750 kg
Anlægslængde : 30 meter.
Samlet kapacitet : 90 kasser / 60 tons


Grenreolerne er OWO model 30

Mobile Grenreoler

Mobile Grenreoler

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH