Specialreol til håndteringen af lange emner

10. januar 2013

Håndtering af langt gods hos Kverneland Group

Kverneland Group leverer sine produkter i mere end 60 lande med salgsselskaber i 20 lande.
8 produktionsvirksomheder fungerer hver især  som dedikerede kompetencecentre og koncernens danske salgsselskabrepræsenteres af et landsdækkende forhandlernet.  Produkterne omfatter landbrugsmaskiner til jordbearbejdning, såteknik, gødskning, sprøjtning, græsbearbejdning og indendørsmekanisering.

Til produktionen af slåmaskiner bruges der blandt andet lange knivbjælker, som tidligere blev opbevaret på 2 lokationer og Kverneland havde behov for at optimerer både håndteringen og minimerer arealet til opbevaring disse emner.

Tidligere stod disse knivbjælker kaotisk på lagervogne/paller på et stort gulvareal og håndteringen samt pluk til produktion kunne ofte indebære en eller flere omrokeringer før de var tilgængelige.

Med den nye langgodsreol bliver emnerne nu samlet i de 44 rum og der er desuden implementeret håndscanner og stregkode til de lange emner.
Normalt foregår ind og udlagring i reolen ved hjælp af en loftkran, men Kverneland ønskede at kunne håndtere emnerne fra siden med en gaffeltruck. Dette blev løst med fremstillingen af 54 stk. stålpaller og 8 stk. tilhørende vogne med hjul, således at godset i princippet håndteres som med en "jernseng"

Stålpallerne er fremstillet så de præcis passer i "slæderne" på reolen samt ovenpå de 8 vogne.

Efter oplåsning af sikkerhedslåsen kan de enkelte rum manuelt trækkes ud til op til ca. 45% af længden, hvorefter den suppleres  af en glidende understøtning og kan derefter trækkes ud til omkring 95% af sin længde.
Når udtrækket trykkes tilbage, bliver denne automatisk låst.

Dimensioner
Ydre mål: Dybde 4500 x bredde 9000 x højde 3215 mm.
Antal udtræk 44 stk.
Nyttelængde i udtræk 4300 mm.
Nyttebredde i udtræk 600 mm.
Nyttehøjde i udtræk 580 mm.
Bæreevne pr. udtræk 800 kg
Udtræk 95%
 
Enheden kan også udstyres med en valgfri tagkonstruktion (en mezzanin).

"Med denne løsning udnytter vi lofthøjden, vi opnår et øget overblik over emnerne og håndteringen bliver nemmere.
Ud over at vi sparer plads på lageret, er tidsbesparelsen ved håndteringen også blevet forbedret med flere minutter ved hvert enkelt pluk, hvilket ikke er uvæsentligt da vi producerer et stort antal af disse knivbjælker om året."

Dann Andersen / Production Engineer

Kverneland Group

Lad os starte en dialog:

Jylland/Fyn
René Herløv
Mobil: 2131 6144
RH

 

Sjælland
Christian Haldager

Mobil: 3059 3323
CH