Bestil lovpligtig reoleftersyn hos Hans Schourup

Reoleftersyn efter dit konkrete behov

Reoleftersyn bør indgå som en naturlig del af drift og vedligehold af materiel og udstyr. Sikkerheden omkring lagerreolerne er vigtig, og du bør betragte dine reoler som driftsmateriel på linje med trucks og vognparken. Reolerne udsættes for mange tons påvirkning, og et eftersyn nedsætter risikoen for sammenstyrtning.

Når du booker reoleftersyn hos os, får du et professionelt og uvildigt eftersyn, der lever op til alle gældende love, bekendtgørelser og standarder. Vores certificerede reolinspektør har mange års erfaring med reoleftersyn - både de årlige, lovpligtige eftersyn og de løbende eftersyn. Herudover tilbyder han råd og vejledning, så du får størst muligt udbytte af dine egne, interne eftersyn.

Lovpligtig Reoleftersyn Lager Reoler Bo 4Aa

Der er flere muligheder, når du booker reoleftersyn hos Hans Schourup:

 • Book selv - reoleftersyn på regning:
  • Vi aftaler opgavens omfang og prisen på forhånd fra gang til gang
  • Enkelt og gennemskueligt
 • Reoleftersyn på serviceaftale:
  • Vi booker automatisk jeres næste årlige lovpligtige reoleftersyn - nemt og bekvemt for jer
  • Vi kommer, hvis I får behov for yderligere reoleftersyn
  • Ét telefonnummer - ingen tvivl om, hvem I skal ringe til
  • Ingen binding
  • Vi aftaler opgavens omfang og prisen på forhånd fra gang til gang

Book Nu Reol Eftersyn Hos Hans Schourup

Hans Schourup reoleftersyn omfatter

 • Gennemgang af reoler og opbevaring
 • Reolinspektionsrapport i pdf format
 • Mærkat dokumentation til reolerne
 • Evt. tilbud på udbedringer og reservedele

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport til dig. Den kan du bruge som dokumentation i samarbejdet om et godt og sikkert arbejdsmiljø.

HUSK: Opbevar inspektionsrapporten i særskilt mappe i tilfælde af kontrolbesøg fra arbejdsmiljøtilsynet.


Sikkerhed på lageret er meget mere end reoleftersyn

Ofte er eftersyn af lagerreolerne kun en lille del af at et sikkert arbejdsmiljø på lageret. Derfor er det både vigtigt og relevant at kigge på miljøet omkring reolerne og på lageret som helhed. 

Her er nogle typiske fokusområder:

 • Er der tydelig adskillelse af gående og kørende trafik?
 • Er der tydeligt skiltet, hvor der fx er påbud om høreværn? Eller sikkerhedssko?
 • Kan vejvisningen til flugtveje gøres tydeligere?
 • Hvornår fik I sidst lavet eftersyn på stigerne? Eller småt værktøj? Eller løftebordene?

Hans Schourup hjælper dig med at få øje på de udsatte områder og giver inspiration til forbedringer

Vores lange og ikke mindst veldokumenterede erfaring med effektive lagerindretninger er din sikkerhed for, at vi genkender situationer, som potentielt udgør en risiko for arbejdsulykker og påkørsler. Derfor tilbyder vi ikke kun eftersyn af reolerne isoleret set, men også på hele miljøet omkring dem:

Indendørs opmærkning og skiltning

 • Opmærkning af køregange
 • Fodgængerfelter/hajtænder
 • Brandskabe
 • Flugtveje
 • Skiltning (vejledning)
 • Pictogrammer, iso

 

Øvrigt eftersyn

 • Eftersyn af stiger
 • Eftersyn af småt værktøj
 • Eftersyn af løfteborde

Hent Flams Guide Her

Ja Tak Send Tilbud Reoleftersyn Hans Schourup

Truckvaern Stigebeskyttere Netylder Sikkerhedsnet Find Tilbehor Pallereoler Her

 

Her finder du de gældende bekendtgørelser og standarder for sikkerheden i og omkring pallereoler

Arbejdstilsynets bekendtgørelser vedr. krav til tekniske hjælpemidler, herunder pallereoler:

Indretning af tekniske hjælpemidler, herunder pallereoler - nr. 612 af 25. juni 2008 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder pallereoler - nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer

DS/EN krav til pallereoler:

Se mere om reglerne for årligt, lovpligtigt eftersyn af reoler på lageret i Dansk Standard DS/EN 15635

Standarden beskriver kravene til vedligeholdelse af reoler fremstillet iht. DS/EN 1551215620 og 15629.

Krav til eftersyn fremgår af standardens afsnit 9.4. 

 

Salg & support:

Martin Lauridsen
Tlf. 8747 6247
Martin Lauridsen