Vejledning til sikker opbevaring

Opbevaring Olier og kemikalier

Olie og kemikalier er, både som råvarer og som affaldsprodukter, en trussel for miljøet hvis de ikke opbevares og håndteres med omtanke....læs mere

Opbevaring af brandfarlige væsker

Afstanden fra et lager med brandfarlige væsker m.m. til andre bygninger skal være min. 10 meter. Denne regel gælder dog ikke, hvis et brandsikret lager.....læs mere her

Opbevaring af miljøfarlige væsker

Ved planlægning og design af indretninger til opbevaring af farlige stoffer skal der overholdes en lang række love, forskrifter, tekniske regler og bestemmelser...... læs mere her

Skema og oversigt over modstandsdygtighed

Kan benzin bruges i en beholder af GFK? Må man opbevare Natriumsulfat i stålbeholdere?
Kan man gemme Gearolie i en beholder af PE? Se skema med oversigt her

 

Salg & support:

Martin Lauridsen
Tlf. 8747 6247
Martin Lauridsen