Pladeudtræksreoler

Pladeudtræksreolen er ideel til opbevaring af hele pladepakker i størrelserne lille, medium og stor format.


Ved modtagelse af pladematerialer fra leverandør ilægges hele pakker direkte i reolens skuffer. Disse kan let/manuelt trækkes ud, og med pneumatisk løfteredskab løftes enkeltplader let ud af lageret for videre forarbejdning. Som et bufferlager af plader før et bearbejdnings-center, anbefales brugen af en udtræksreol.

Med et minimalt pladsforbrug giver reolen mulighed for, at opbevare plader i forskellige grundstørrelser og enkelt gribe af disse for indføring i bearbejdningsanlæg. Udtræksreolen tilpasses enkelt det konkrete behov, idet skufferne monteres med dorne og splitter. Derved kan afstanden og dermed nyttehøjden imellem skufferne tilpasses til den daglige brug af reolen.
   
Hvor pladsforholdene tilgodeser det, kan reolen fyldes fra bagsiden, og betjenes fra fronten. Reolen er lige anvendelig, hvad enten den fyldes med truck, kran eller løfteåg. Kraftige indkapslede bæreruller i skuffernes hjørner giver en vedvarende friktionsfri drift, og gør det muligt at manøvrere skufferne uden væsentlig anstrengelse. Styreruller i skuffernes hjørner tilsikrer at skufferne ikke kanter sig fast.
 
Med pladeudtræksreolen udnytter du pladsen optimalt og sikrer orden og let håndtering af mange forskellige pladestørrelser. Hver skuffe kan belastes med 2500 kg. og pladeudtræksreolen kan max.  belastes med 25.000 kg.
Ilægning af pladepakker foretages valgfrit fra både reolens betjeningsside og blindside.

Pladereol

Teknisk salg & support:

Jylland/fyn
Jan Bach
Mobil: 2027 4412
Jan Bach

 

Sjælland
Lars Lund Møller
Tlf. 8747 6246

Lars Lund Moller

 

Teknisk salg
Mikael S. Laursen

Tlf. 8747 6248
Mikael Laursen